#DUTCHINUA | Bringing Dutch machines to Ukraine would make a big difference – Dutch businessman

As the date of Dutch referendum about Association Agreement with Ukraine approaches, the question about its pros and contras becomes more and more pressing. That is why Euromaidan Press in cooperation with Ukraine Today launched the #DUTCHINUA project gathering the views and opinions of the Dutch businessmen and entrepreneurs who work in Ukraine.

Ton Huls, Chief Financial Officer at Mriya Agro Holding has been in Ukraine for 12 years. He speaks about Ukraine’s advantages and flaws.

Read the abridged version of the interview given to Ukraine Today:
http://euromaidanpress.com/2016/03/28/huls-interview/#arvlbdata

Referendum over Oekraïne, Wie , Wat, Waar?

NVO-NCW publiceerde een interessant artikel over het komend referendum over de ratificatie van het associatieakkoord tussen Nederland en Oekraíne

Nederland zal een raadgevend referendum houden over de ratificatie door ons land van het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Het Associatieakkoord is in 2012 uitonderhandeld door de EU en Oekraïne. Toen Rusland dreigde met economische strafmaatregelen, besloot President Janoekovitsj in november 2013 het akkoord niet te ondertekenen. Dit leidde in Oekraïne tot uitgebreide protesten van pro-EU partijen en uiteindelijk tot de val van Janoekovitsj in februari 2014. De nieuwe Oekraïense president Porosjenko ondertekende daarna alsnog het akkoord en de EU verlaagde eenzijdig versneld zijn invoertarieven voor Oekraïense producten om het land te steunen in de ontstane crisis. Op 1 januari 2016 zal het handelsgedeelte van het associatieverdrag vooruitlopend op de ratificatie in werking treden. Dat is bij handelsakkoorden van de EU gebruikelijk om de voordelen van vrijhandel niet op te schorten totdat alle ratificaties van alle 28 lidstaten achter de rug zijn; dat kan namelijk jaren duren.

Achtergrond en inhoud van het Associatieakkoord

De EU sluit reeds sinds decennia associatieakkoorden af met partnerlanden.(o.a. ex-koloniën van de lidstaten) gericht op politieke en economische samenwerking en versterking van de bestuurlijke structuren. Het Associatieakkoord met Oekraïne vloeit voort uit de European Neighbourhood Policy (ENP) van de EU. Die is in 2005 geformuleerd om de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de EU, die geen perspectief hadden op lidmaatschap, toch een raamwerk te bieden voor politieke en economische samenwerking. Doel daarvan was stabilisering, in wederzijds belang, van de nabuurregio van de EU. Die was toen ook al heel instabiel.

Het akkoord beoogt: politieke dialoog; bevordering van vrede en regionale stabiliteit; sterkere economische en handelsbanden; samenwerking op de terreinen van justitie, vrijheid en veiligheid; bevordering van rechtsstaat en mensenrechten; conflictpreventie en crisismanagement; samenwerking op de terreinen van migratie, asielbeleid en grensmanagement. Het is gericht op geleidelijke toenadering op basis van gedeelde waarden. Met al deze maatregelen beoogt het akkoord o.a. om te voorkomen dat instabiliteit leidt tot een migratiestroom richting de EU. Uit deze inhoud blijkt ook het eigen belang van de EU bij het akkoord.

Het handelsgedeelte van het akkoord wil in 10 jaar een vrijhandelszone tot stand brengen, en Oekraïne door middel van ingrijpende harmonisatie van wetten, regels en normen voorbereiden op integratie in de Interne Markt (zonder formeel EU lidmaatschap) en meer energiesamenwerking. Het bevat gedetailleerde afspraken om ingrijpende hervormingen op allerlei terrein en in allerlei sectoren door te voeren en Oekraïne zo rijp te maken voor intensievere economische relaties met de EU. Dat moet dan weer tot politieke stabilisering leiden. Het akkoord bevat geen enkele toezegging over een lidmaatschap van de EU.

Economisch belang van het associatieakkoord

Oekraïne is een land van 45 miljoen inwoners, met grondstoffen en een enorm landbouwpotentieel. Het is op termijn een grote groeimarkt direct naast de huidige EU. De Nederlandse export naar Oekraïne bedroeg in 2013 1,2 mrd en de invoer uit bedroeg 9,8 miljard in 2014. Omdat de levensstandaard in Oekraïne nog laag is, is er een groot groeipotentieel. Economen verwachten een groot positief effect van het associatieakkoord op de Oekraïense economie, en een klein positief effect op de (veel grotere) economie van de EU. Voor individuele sectoren en bedrijven biedt de Oekraïne tal van perspectieven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het ondernemersklimaat in het land drastisch verbetert. Iets waar het associatieakkoord ook op is gericht.

Het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne kan dus bijdragen aan grotere stabiliteit in Oekraïne en biedt de EU en Oekraïne ook vanuit economisch oogpunt perspectief

Grenzeloos ondernemen met Oekraïne

Ja, het land leeft nog op gespannen voet met Rusland. Maar het overgrote deel van het land is veilig, aldus Paul Vlaanderen van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Richtte Oekraïne zich traditioneel op handel met Rusland, nu kijkt het land steeds meer naar het Westen. In Oekraïne liggen dan ook op de langere termijn kansen voor Nederlandse ondernemers. …

Andersom kan Nederland een nieuwe afzetmarkt vormen voor Oekraïense ondernemers, aangezien ook de exportmogelijkheden naar Rusland zijn weggevallen door de sancties.

Allereerst liggen er voor Nederlandse ondernemers kansen in de land- en tuinbouw binnen de EBRD-landen – een sector waar Nederland sterk in is. “Oekraïne bijvoorbeeld hoort tot de belangrijkste landbouwgebieden in de wereld. We kennen allemaal de huidige situatie in Oekraïne. Maar het overgrote deel van het land is veilig, daar kunnen Nederlandse agribedrijven investeren”, aldus Van Vlaanderen.

“Het mooie is ook dat producten via de haven van Odessa geëxporteerd kunnen worden. “Je ziet dat ze nu snel en flexibel zoeken naar andere markten buiten en binnen de EU. Vaak lukt dat ook.” Ook daar kunnen Nederlanders op inspringen.

Voor ondernemers inde tuinbouwsector die zaken willen doen met de Oekraïne bied het European Horticulture Network zeer interessante mogelijkheden. Onze partner in de Oekraïne wil graag de weg voor u banen en u op alle mogelijke manieren ondersteunen.  Ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op op via info@hortinet.nl,  de kortste weg voor zinvol zaken doen op uw exportmarkt

Bron: ABN AMRO

Итоги 12-й международной конференции производителей и продавцов посадочного материала и ландшафтных дизайнеров

4-5 декабря 2015 года в отеле Ramada Encore Киев состоялось знаменательное событие – 12-я ежегодная Конференция зеленого рынка. Традиционно конференция была организована Союзом производителей посадочного материала (в лице Андрея Бута, Анатолия Зачинского, Лилианы Дмитриевой и Александра Куденчука) и Ассоциацией ландшафтных архитекторов Украины АЛАУ (в лице Ольги Чаус, Владимира Рябца и Ольги Белоус) при информационной поддержке Каталога Садовая индустрия и журнала Нескучный сад (в лице Светланы Волковой).

На Конференции было зарегистрировано 252 участника в первый день и 286 – во второй. В Конференции приняли участие гости из Германии, Голландии, Польши, Италии и России.

Основные задачи Конференции:
– подведение итогов 2015 года, анализ рынка, обсуждение тенденций на 2016 год
– тематические доклады на 2 потоках: производства и продажи растений и ландшафтного дизайна
– обмен опыта с коллегами и неформальное общение.
Подводя итоги 2015 года, игроки рынка отметили следующую тенденцию: достаточно слабую весну, летнее затишье и неожиданно активную осень 2015 года. Именно осенняя активность в результате привела к 30% увеличению годовых продаж в национальной валюте по сравнению с 2015 годом. На этом фоне ожидания на 2016 год реально-оптимистичные. В секторе ландшафтного дизайна наблюдалось увеличение доли проектирования по сравнению с реализацией. Это отложенный спрос на будущие периоды. На фоне дорогого импорта дизайнеры пытались работать с отечественным материалом и пришли к выводу, что на рынке однозначно не хватает всех крупномеров, лиственных деревьев и привитых форм хвойных пород. Круглый стол ведущих игроков рынка позволил обменяться мнениями и пожеланиями друг к другу на следующий год.
На потоке производства актуальными были темы стандартизации, специализации, оптимизации затрат и технологии производства растений. Отдельным блоком обсуждались вопросы организации продаж на питомнике и в садовом центре, а также проведение различных акций и мероприятий для продвижения собственного бренда и увеличения продаж.
На потоке ландшафтных дизайнеров выступали значимые лидеры своей отрасли: Марина Крячко, Людмила Белых, англичанка Анни Гуилфойл, презентовавшие современные подходы и тенденции в ландшафтном искусстве. О будущем озеленении Киева рассказала Анна Боднар, о подборе растений для озеленения – Андрей Бут.
Одним из результатов Конференции станет Календарь событий Зеленой отрасли на 2016 год, в котором будут собраны все события: дни открытых дверей, акции, мастер-классы, поездки, семинары, выставки и т.д. Для популяризации растений и повышения уровня образования конечных потребителей будет создан «Клуб садоводов».
Сложно переоценить значение Конференции для каждого участника. Пообщаться с коллегами, узнать много нового о современных технологиях и услышать от коллег примеры их продвижения на рынке, – это очень хорошая мотивация и заряд энергии на будущее. Позитивный настрой и множество идей на следующий год – вот истинные результаты нашей Конференции!

Отзывы участников Конференции:
Александр Куденчук, питомник Мегаплант
Коллеги, закончилась ХІІ Конференція ВСВСМ і АЛАУ – закончилась на мажорней ноте Всем огромное Спасибо!!! Кто присоединился к нам. Когда собираются люди которые болеют одной Интересной болезнью – ЭТО РАСТЕНИЯ, тогда у них все обязательно все получится, по другому и не может бить. На конференции были замечены 250 человек – профессионалов (Архитекторы, Ландшафтные дизайнеры, Руководители садовых центров и питомников, продавцов Сопутствующих материалов… и много других). Со многими я был знаком лично, с некоторыми, я знаком через Facebook, а с некоторыми я познакомился – и хочу сказать Вам огромное Спасибо – что я Вас всех ЗНАЮ…
Теперь хочу сказать о самой ХІІ Конференція ВСВСМ і АЛАУ –
Место проведения – отель Рамада Енкор – вежливый, но самое главное ТЕРПИМЫЙ ПЕРСОНАЛ – так как мы очень шумные и все сидим на зелени и травке…. Они все вытерпели… Спасибо!
Атмосфера – Душевная и располагала к хорошему настроению (как факт есть договорённости по сотрудничеству на 2016 год)
Организация – на 5+, когда организаторы специалисты и удачные люди в бизнесе, по-другому это назвать трудно – мне повезло работать с такими людьми как – Оля Белоус, Оля Чаус, Владимир Рябец, Анатолий Зачинський, Светлана Волкова, Лилианна Дмитриева, Андрей Бут (это все кто входил в состав орг. Комитета. – Еще была тяжелая артиллерия Лариса Александрова Зубова, Ольга Камоликова, Ирина Разумовская и маленькая, но очень ответственная девочка – Анна Кульвановская).
Доклады – Сильные и тематические (по отзывам) – Отдельная благодарность Ирине Саватеевой и Евгению Олейнику. Но меня покорил доклад Алины Ломанс…. СПАСИБО ВАМ КОЛЛЕГИ!!!
И Банкет – давно мы так не танцевали… и не отдыхали. Я старался и надеюсь, он у нас вышел.
ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ, ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!!
И ПРИГЛАШАЮ ВАС НА ХІІІ Конференцию ВСВСМ и АЛАУ – которая состоится 02.12.2016 – 03.12.2016 и она будет еще круче, доклады сильнее, и банкет веселей.