Veletrh FOR GARDEN předvedl to nej z oboru

První jarní dny patřily na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA bydlení a zahradě. Veletrh FOR GARDEN (19.- 22. 3. 2015) nabídl halu plnou zahradní architektury, nábytku, květin a doplňků pro zahradu.

Na své si přišla nejen laická veřejnost, která se mohla těšit z cenných rad od profesionálů, ale i ta odborná. Na ploše přesahující 3 538 m2 předvedlo novinky a to nejlepší z oboru celkem 110 firem. Nechyběl ani bohatý doprovodný program – soutěže, přednášky, setkání s odborníky či exhibice. Přišlo 34 384 návštěvníků, zhruba o 2 500 více než v loňském roce. Veletrh jednoznačně upevnil své postavení, kromě prezentace veřejnosti vytvořil také místo pro setkávání odborníků.

Ti nejlepší z oboru
Na veletrhu mohli návštěvníci vidět řadu klíčových firem z oboru. Ty se v průběhu akce utkaly i o ocenění Grand Prix, které se udělujše nejinovativnějším exponátům veletrhu. Pomyslnou zlatou medaili si v těžkém boji odnesla firma Zahradnictví Franc za novou odrůdu RHODODENDRON HYBRIDUM KOKOŘÍN. Rostlina vyniká nižším kompaktním vzrůstem, velkým listem, výrazným velkým květem a mrazuvzdorností až do -24 °C. Stříbrnou příčku obsadila firma MiVAL za informační tabuli COR-TEN, která je dle poroty na vysoké estetické úrovni a zároveň bezúdržbová a odolná vůči vandalům. Třetí místo pak patřilo firmě WPC – Woodplastic a.s. za terasy FOREST PLUS PALISANDER. Dřevoplastové terasy dokonale imitují dřevěné dekory a nevyžadují údržbu. Ocenění TOP EXPO za nejpoutavější expozici a prezentaci společnosti na veletrhu získala firma PILECKÝ, s.r.o.

Floristická soutěž Otvírání jara
Svou premiéru měl na veletrhu floristický program, který sklidil velký ohlas a chválu. Jeho hlavním cílem byla propagace floristického a zahradnického oboru široké veřejnosti. Během celé doby konání veletrhu bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavého. V pátek probíhal první ročník soutěže Otvírání jara, do které se přihlásilo celkem 11 studentů zahradnických škol z celé republiky. Během víkendu měla široká veřejnost možnost zhlédnout ukázky floristické tvorby, prezentaci České květiny a také hudební vystoupení. Akci Otvírání jara podpořilo mnoho velkých jmen jak z floristického oboru, tak z řad umělců. Jak může vypadat kytice či velikonoční dekorace předvedli floristé Ing. Klára Franc Vavříková, Lukáš Tvrdý a Pavel Hruška. V porotě zasedly například RNDr. Dagmar Havlová, CSc. či ikona české floristiky Jarmila Pejpalová. Z řad umělců pak na akci zavítali například zpěvačka Petra Janů, zpěváci Petr Kutheil, Ota Baláž, Richard Tesařík či sopranistka Pavlína Senić. Nedělní dražby floristických výtvorů na podporu handicapovaných sportovců se ujal pedagog, tanečník, zpěvák a herec Vlastimil Harapes. Více informací o floristické akci naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 3/2015.

Pro návštěvníky byla velmi atraktivní i výstava bonsají a suiseki.
Těšíme se opět na viděnou při 10. ročníku veletrhu FOR GARDEN, který proběhne od 17. – 20. 3. 2016 v PVA EXPO PRAHA.


The FOR GARDEN Trade Fair presented top innovations of the horticulture sector

The first spring days at the PVA EXPO PRAGUE Exhibition Centre in Letňany belonged to living and gardens. The FOR GARDEN Trade Fair (19.- 22. 3. 2015) offered one hall full of garden architecture, furniture, flowers and accessories for gardens.

It was not only ethe general public that enjoyed many interesting things at the trade fair and could benefit from precious advice from professionals, but also experts and representatives of the professional public, who were highly satisfied. Altogether 110 firms presented top news and the best exhibits from the sector on an area exceeding 3,000 m2. A rich accompanying programme was not missing either – competitions, lectures, meeting with experts or presentation shows. Total number of visitors was 34 384.

Leaders of the sector
Visitors could see all key firms from the sector at the trade fair. They were competing, in the course of the event, also for the Grand Prix award which is granted to the most innovative exhibits of the trade fair. The notional gold medal was granted, in a very hard competition, to Zahradnictví Franc for the new variety RHODODENDRON HYBRIDUM KOKOŘÍN. The plant features extraordinary properties – frost hardiness and resistance even to -24 °C. The silver medal was awarded to MiVAL for the information board COR-TEN, which is, according to the Jury, at the high aesthetic level and at the same time maintenance-free and resistant to vandalism. The third place belonged to WPC – Woodplastic a.s. for its terraces FOREST PLUS PALISANDER. These wood-plastic terraces perfectly imitate wooden decorations and do not require maintenance. The TOP EXPO award for the most attractive exposition and presentation of the company at the trades fair was granted to PILECKÝ, s.r.o.

Floristry competition “Opening the Spring”
The specialised florists’ programme was presented at the trade fair for the first time and met a great interest and praise. Its main objective was to promote the florist and gardener jobs to the general public. A lot of interesting things were prepared for visitors during the entire term of the trade fair. On Friday it was possible to follow the first edition of the “Opening the Spring” competition in which altogether 11 students of horticultural schools from all over the Czech Republic were registered. During the weekend, the general public could see presentations of florists’ creations, Czech Flowers presentation as well as music performances. The “Opening the Spring” event was supported by many leading experts from both the florist branch and from artistic circles. Such leading florists as Ing. Klára Franc Vavříková, Lukáš Tvrdý and Pavel Hruška presented how a bunch of flowers and Easter decoration could look like. The Jury consisted e.g. of RNDr. Dagmar Havlová, CSc. or Jarmila Pejpalová, famous Czech florist. As far as artists are concerned, the event was attended e.g. by singers Petra Janů, Petr Kutheil, Ota Baláž, Richard Tesařík or by soprano Pavlína Senić. Sunday’s auction of floristic creations for support of handicapped sportspersons was organised under the auspices of Vlastimil Harapes, famous pedagogue, dancer, singer and actor.

The bonsai and suiseki exhibition was very attractive for the trade fair visitors as well.

We are looking forward to meeting you again on the occasion of the 10th edition of the FOR GARDEN Trade Fair, which is to be held from March 17-20, 2016 at the PVA EXPO PRAGUE.