Posts

Boomfeestdag wil dat meer kinderen bomen gaan planten

Stichting Nationale Boomfeestdag wil dat de klimaattop een verdrag ondertekend om kinderen meer bomen te laten planten. Een eigen boom planten zou volgens hen bijdragen aan het natuurbesef van kinderen. Op die manier kunnen kinderen ook meer bij de klimaat-problematiek betrokken worden.

Nationale Boomfeestdag zet zich in voor de natuureducatie aan kinderen. Sinds de oprichting van de stichting zestig jaar geleden, zijn er door Nederlandse schoolkinderen ruim elf miljoen bomen geplant. Ieder jaar organiseert de stichting een dag waarop kinderen gezamenlijk bomen gaan planten, de Boomfeestdag. In 2016 zal onder het thema ‘Bomen en bossen’ de landelijke manifestatie plaatsvinden in Den Bosch.

Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag


Boomfeestdag wants more children to plant trees

The Dutch foundation Boomfeestdag wants the Climate summit in Paris to sign a treaty to stimulate to children plant more trees. According to the foundation, planting an own tree would add to the nature-consciousness of children. This way children could be more involved with the climate problems.

The foundation Nationale Boomfeestdag is committed to the education for children about nature. Since the start 60 years ago, Dutch school children planted already more than 11 million trees. Each year the foundation organizes one day ‘De Boomfeestdag’ on which children all over the country plant together a number of trees. In 2016 the national manifestation will be organized in Den Bosch. The theme is ‘Trees and Forests’.

Source: Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag

Biodiversiteit ook belangrijk voor menselijke gezondheid

Een rijke biodiversiteit houdt mensen gezond, staat in een VN-rapport dat onlangs is gepubliceerd tijdens het 14e Wereldcongres over Openbare Gezondheid in Calcutta (India).Behoud van een rijkdom aan planten en dieren heeft een positieve invloed op de water- en luchtkwaliteit, voedingsstoffen en verscheidenheid aan micro-organismen in ons lichaam. Het gezamenlijke rapport van het Secretariaat van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (SCBD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevat bijdragen van verschillende partners en meer dan honderd experts. (Bron: Duurzaaam Nieuws)


Biodiversity also important for human health

A rich biodiversity keeps human beings healthy, is said in a United Nations report, recently published during the 14th World congress about Civil Heath in Calcuta (India). The preservation of a wealth of plants and animals has a positive influence on the quality of water and air, nutrients and a diversity of micro-organisms in our body. The joint report of the Secretariat of the Convention on Biological diversity (SCBD) and the World Heath Organization (WHO), contains contributions from various partners en more than hundred experts.

Nationale groencompetitie Entente Florale 2015 van start

In het Limburgse dorp Beesel in met een geanimeerde deelnemersbijeenkomst het startsein gegeven voor de nationale groencompetitie Entente Florale 2015. Beesel was in 2014 winnaar van de categorie dorpen en kleine steden in deze competitie.

De genomineerden voor 2015 zijn bij de steden: Capelle a/d IJssel, Oisterwijk en Zwijndrecht. Bij de categorie dorpen en kleine steden gaan Borculo (gemeente Berkelland), Ootmarsum (Gemeente Dinkelland) en Zaltbommel voor Goud.

De deelnemers worden op het gebied van groenvisie, beleid en uitvoering beoordeeld door een onafhankelijke jury, die een rapport uitbrengt waarin niet alleen het onderbouwde oordeel is oordeel is opgenomen, maar ook aanbevelingen worden gedaan.


Kick off for national competition Entente Florale

The village of Beesel in the province of Limburg was this years’ host for the kick for the national green competition for Dutch cities and villages/small towns, Entente Florale. In 2014 Beesel won Gold in the categorie Villages and small cities.

Nominated this year are the cities Capelle a/d IJssel, Oisterwijk and Zwijndrecht and the villages Borculo, Ootmarsum and Zaltbommel.

The participating cities and villages are judged on their green vision, policy and implementation by an independent Jury which offers a report in which not only the judgment is published but also recommendations.