Posts

Grüne Branche in Zahlen – IVG veröffentlicht Jahresbericht

Mit Beginn der neuen Gartensaison hat der Industrieverband Garten (IVG) e.V. seinen aktuellen Jahresbericht 2017 veröffentlicht. Der Bericht enthält auf mehr als 40 Seiten umfangreiches Zahlenmaterial zur Entwicklung der Grünen Branche sowie eine Zusammenfassung der Kernprojekte, die die Verbandsarbeit auszeichnen. Er bietet beispielsweise aktuelle Umsatz- und Absatzzahlen aus dem vergangenen Jahr, eine Einordnung des Gartens als Bestandteil des Freizeitmarktes und einen Überblick der anstehenden IVG Veranstaltungen für 2017.

„Im Jahresbericht informieren wir zu den Themen der Grünen Branche, die Bestandteil der IVG Verbandsarbeit sind. Wir möchten Mitglieder und Nicht-Mitglieder inspirieren und stets auf dem neusten Stand halten. Zielgruppe sind sämtliche Marktteilnehmer – vom Hersteller über Handel und Medien bis hin zu Behörden“, so Johannes Welsch, Geschäftsführer des IVG. Darum enthält der neue Jahresbericht auch einen Einblick in die aktuellen Projekte der einzelnen Fachabteilungen des Verbandes. Seine Kernkompetenzen sowie die Pläne und Ideen für das Jahr 2017werden ebenfalls vorgestellt.

Kostenlos: IVG Jahresbericht 2017

Der IVG verteilt seinen Jahresbericht im Rahmen der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) vom 24. bis 27. Januar 2017 in Essen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Stand des Verbandes in der Galerie, Stand 21, ihr Exemplar persönlich abzuholen. Darüber hinaus können die Berichte kostenlos in der IVG-Geschäftsstelle per Mail an verband@ivg.org bestellt oder auf der Verbandswebsite unter www.ivg.org als PDF heruntergeladen werden.

Über den IVG

Im IVG (Industrieverband Garten) haben sich Hersteller von Produkten der „Grünen Branche“ für den Hobby- und Profimarkt zusammengeschlossen. Zu den Mitgliedern des IVG gehören unter anderem Pflanzenproduzenten, Hersteller von Forst-, Garten- und Rasenpflegegeräten sowie von Garten-Lifestyle-Produkten. Auch Hersteller von Produkten zur Pflanzenpflege, -ernährung und -gesundheit sowie Hersteller von Substraten, Erden und Ausgangsstoffen sind Mitglied im IVG. Derzeit vereint der IVG mehr als 130 Unternehmen aus der Gartenbranche. Seine Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Information, Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying.

#DUTCHINUA | Bringing Dutch machines to Ukraine would make a big difference – Dutch businessman

As the date of Dutch referendum about Association Agreement with Ukraine approaches, the question about its pros and contras becomes more and more pressing. That is why Euromaidan Press in cooperation with Ukraine Today launched the #DUTCHINUA project gathering the views and opinions of the Dutch businessmen and entrepreneurs who work in Ukraine.

Ton Huls, Chief Financial Officer at Mriya Agro Holding has been in Ukraine for 12 years. He speaks about Ukraine’s advantages and flaws.

Read the abridged version of the interview given to Ukraine Today:
http://euromaidanpress.com/2016/03/28/huls-interview/#arvlbdata

Referendum over Oekraïne, Wie , Wat, Waar?

NVO-NCW publiceerde een interessant artikel over het komend referendum over de ratificatie van het associatieakkoord tussen Nederland en Oekraíne

Nederland zal een raadgevend referendum houden over de ratificatie door ons land van het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Het Associatieakkoord is in 2012 uitonderhandeld door de EU en Oekraïne. Toen Rusland dreigde met economische strafmaatregelen, besloot President Janoekovitsj in november 2013 het akkoord niet te ondertekenen. Dit leidde in Oekraïne tot uitgebreide protesten van pro-EU partijen en uiteindelijk tot de val van Janoekovitsj in februari 2014. De nieuwe Oekraïense president Porosjenko ondertekende daarna alsnog het akkoord en de EU verlaagde eenzijdig versneld zijn invoertarieven voor Oekraïense producten om het land te steunen in de ontstane crisis. Op 1 januari 2016 zal het handelsgedeelte van het associatieverdrag vooruitlopend op de ratificatie in werking treden. Dat is bij handelsakkoorden van de EU gebruikelijk om de voordelen van vrijhandel niet op te schorten totdat alle ratificaties van alle 28 lidstaten achter de rug zijn; dat kan namelijk jaren duren.

Achtergrond en inhoud van het Associatieakkoord

De EU sluit reeds sinds decennia associatieakkoorden af met partnerlanden.(o.a. ex-koloniën van de lidstaten) gericht op politieke en economische samenwerking en versterking van de bestuurlijke structuren. Het Associatieakkoord met Oekraïne vloeit voort uit de European Neighbourhood Policy (ENP) van de EU. Die is in 2005 geformuleerd om de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de EU, die geen perspectief hadden op lidmaatschap, toch een raamwerk te bieden voor politieke en economische samenwerking. Doel daarvan was stabilisering, in wederzijds belang, van de nabuurregio van de EU. Die was toen ook al heel instabiel.

Het akkoord beoogt: politieke dialoog; bevordering van vrede en regionale stabiliteit; sterkere economische en handelsbanden; samenwerking op de terreinen van justitie, vrijheid en veiligheid; bevordering van rechtsstaat en mensenrechten; conflictpreventie en crisismanagement; samenwerking op de terreinen van migratie, asielbeleid en grensmanagement. Het is gericht op geleidelijke toenadering op basis van gedeelde waarden. Met al deze maatregelen beoogt het akkoord o.a. om te voorkomen dat instabiliteit leidt tot een migratiestroom richting de EU. Uit deze inhoud blijkt ook het eigen belang van de EU bij het akkoord.

Het handelsgedeelte van het akkoord wil in 10 jaar een vrijhandelszone tot stand brengen, en Oekraïne door middel van ingrijpende harmonisatie van wetten, regels en normen voorbereiden op integratie in de Interne Markt (zonder formeel EU lidmaatschap) en meer energiesamenwerking. Het bevat gedetailleerde afspraken om ingrijpende hervormingen op allerlei terrein en in allerlei sectoren door te voeren en Oekraïne zo rijp te maken voor intensievere economische relaties met de EU. Dat moet dan weer tot politieke stabilisering leiden. Het akkoord bevat geen enkele toezegging over een lidmaatschap van de EU.

Economisch belang van het associatieakkoord

Oekraïne is een land van 45 miljoen inwoners, met grondstoffen en een enorm landbouwpotentieel. Het is op termijn een grote groeimarkt direct naast de huidige EU. De Nederlandse export naar Oekraïne bedroeg in 2013 1,2 mrd en de invoer uit bedroeg 9,8 miljard in 2014. Omdat de levensstandaard in Oekraïne nog laag is, is er een groot groeipotentieel. Economen verwachten een groot positief effect van het associatieakkoord op de Oekraïense economie, en een klein positief effect op de (veel grotere) economie van de EU. Voor individuele sectoren en bedrijven biedt de Oekraïne tal van perspectieven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het ondernemersklimaat in het land drastisch verbetert. Iets waar het associatieakkoord ook op is gericht.

Het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne kan dus bijdragen aan grotere stabiliteit in Oekraïne en biedt de EU en Oekraïne ook vanuit economisch oogpunt perspectief

Biodiversiteit ook belangrijk voor menselijke gezondheid

Een rijke biodiversiteit houdt mensen gezond, staat in een VN-rapport dat onlangs is gepubliceerd tijdens het 14e Wereldcongres over Openbare Gezondheid in Calcutta (India).Behoud van een rijkdom aan planten en dieren heeft een positieve invloed op de water- en luchtkwaliteit, voedingsstoffen en verscheidenheid aan micro-organismen in ons lichaam. Het gezamenlijke rapport van het Secretariaat van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (SCBD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevat bijdragen van verschillende partners en meer dan honderd experts. (Bron: Duurzaaam Nieuws)


Biodiversity also important for human health

A rich biodiversity keeps human beings healthy, is said in a United Nations report, recently published during the 14th World congress about Civil Heath in Calcuta (India). The preservation of a wealth of plants and animals has a positive influence on the quality of water and air, nutrients and a diversity of micro-organisms in our body. The joint report of the Secretariat of the Convention on Biological diversity (SCBD) and the World Heath Organization (WHO), contains contributions from various partners en more than hundred experts.