Posts

Neue Energie für die Agrarkommunikation an der Hochschule Osnabrück

Prof. Dr. Matthias Kussin besetzt neue Professur für Medien- und CSR-Kommunikation

Seit vergangenem Herbst bietet die Hochschule Osnabrück den Schwerpunkt Medien- und CSR-Kommunikation in seinem Masterstudiengang Agrar- und Lebensmittelwirtschaft an. Ab dem Sommersemester sind nun alle Lehrenden an Bord. Auf die neu eingerichtete Stiftungsprofessur „Medien- und CSR-Kommunikation“ wurde Prof. Dr. Matthias Kussin berufen. Der promovierte Soziologe und Energieökonom war zuvor über sieben Jahre in der Zentrale des Energiekonzerns RWE in den Bereichen Energiepolitik und Corporate Responsibility tätig. In seiner Arbeit unterstützt wird er von Jan Berstermann. Er arbeitet für Kussin als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als Koordinator für das neue Master-Studienprofil Medien- und CSR-Kommunikation an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur.

„Die Erwartungen der Öffentlichkeit an Sektoren wie die Land- und Ernährungswirtschaft haben sich in den vergangen Jahren ebenso gewandelt, wie beispielsweise im Energiesektor. Unternehmer, Landwirte und andere Branchenvertreter sind stärker gefordert, einen Dialog auf Augenhöhe mit gesellschaftlichen Vertretern zu führen“, so Kussin. „Darauf wollen wir unsere Studierenden vorbereiten – mit fachlicher Branchenkompetenz, Kommunikations-Know-how und Sensibilität im Umgang mit gesellschaftlichen Anliegen.“ So zählen neben dem Handwerkszeug der Journalistischen Darstellungsformen, PR-Arbeit, Verbraucherkommunikation und Medienrecht auch Cross-Media-Management, Risiko- und Krisenkommunikation sowie Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitskommunikation zum Modulangebot.

Der Studiengang richtet sich vor allem an zwei Zielgruppen: Studierende aus den Agrar- und Ernährungswissenschaften, die sich Medien- und Kommunikationskompetenz aneignen wollen bzw. diese vertiefen wollen, aber auch an Geistes- und Sozialwissenschaftler, die durch ihren Werdegang einen Bezug zur Branche Agrar-, Ernährungs-, Gartenbauwissenschaften oder -wirtschaft nachweisen können.

„Das Interesse aus der Branche an fachlich versierten Kommunikationsexperten ist groß“, beschreibt Prof. Dr. Karin Schnitker, Professorin für Unternehmensführung und Mitinitiatorin des neuen Profilschwerpunkts die Motivation für die Einrichtung des neuen Angebots. „Auch deshalb haben wir großes Interesse und finanzielle Unterstützung von verschiedensten Unternehmen und Organisationen der Branche für diesen neuen Studienschwerpunkt erhalten.

Der Studiengang richtet sich vor allem an zwei Zielgruppen: Studierende aus den Agrar- und Ernährungswissenschaften, die sich Medien- und Kommunikationskompetenz aneignen wollen bzw. diese vertiefen wollen, aber auch an Geistes- und Sozialwissenschaftler, die durch ihren Werdegang einen Bezug zur Branche Agrar-, Ernährungs-, Gartenbauwissenschaften oder -wirtschaft nachweisen können.

Den Absolventinnen und Absolventen eines solchen Studiengangs bieten sich eine ganze Reihe von Karrierewegen – von der Unternehmenskommunikation in Unternehmen über die Kommunikationsberatung und haupt- sowie ehrenamtliche Medienarbeit in Verbänden, die Arbeit für wissenschaftliche Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und Branchenverbänden bis hin zu Arbeitsfeldern bei klassischen und digitalen Fachmedien.

Warmtebehandeling tegen kastanjebloedingsziekte voor Nederlandse markt beschikbaar

Onderzoekers van Wageningen UR ontdekten dat de bacterie die de gevreesde kastanjebloedingsziekte in paardenkastanjebomen veroorzaakt, gevoelig is voor hogere temperaturen en ontwikkelden een warmtebehandelingsmethode. Prop Boomtechniek nam een licentie op de behandeling en ontwikkelde deze door tot een in de praktijk toepasbare behandelingsmethode. De warmtebehandeling is op dit moment de enige beschikbare methode die kastanjebloedingsziekte kan stoppen.

Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen (Aesculus-soorten). De ziekte is besmettelijk en wordt veroorzaakt door een bacterie die zich nestelt in de bastcellen van de boom, die voor het transport van voeding zorgen. De cellen gaan daardoor dood waardoor een uitwendige bloeding ontstaat van boomsappen. Door het afsterven van de bast vermindert de sapstroom van de takken naar de wortels waardoor een boom kan afsterven. Aangezien kastanjebomen vaak monumentale en gezichtsbepalende elementen zijn in stad en landschap hecht de maatschappij veel waarde aan het behoud van de bomen.

Ziekte beheersen

Sinds de grote uitbraak van kastanjebloedingsziekte in 2005 zijn diverse methoden en middelen uitgeprobeerd om de ziekte te beheersen. Tot voor kort zonder bevredigend resultaat. In 2011 ontdekten onderzoekers van Wageningen UR dat de bacterie die kastanjebloedingsziekte veroorzaakt – Pseudomonas syringae pv aesculi – in laboratorium- en kasproeven gevoelig was voor hogere temperaturen. Wanneer jonge kastanjebomen gedurende een paar dagen in een verwarmde kas van rond de 39oC werden gehouden, bleek de bacterie, maar niet de boom, het loodje te leggen. De resultaten waren dusdanig bemoedigend, dat de stap werd gezet naar grote bomen in de buitenlucht.

Proeven in de praktijk

Sinds 2013 zijn praktijkproeven uitgevoerd bij diverse gemeenten verdeeld over Nederland. Rond de stam van volwassen paardenkastanjes wordt een ’warmtedeken’ aangebracht die tijdens een aantal dagen de temperatuur op een hoge waarde kan vasthouden. Uit de praktijkproeven bleek dat ook volwassen bomen gecontroleerd kunnen worden opgewarmd.

Licentie

Wageningen UR is dit jaar een licentiecontract aangegaan met Prop Boomtechniek, een afdeling binnen de het bedrijf A. Prop Beplantingswerken. Dit innovatieve boomtechnisch bedrijf heeft de techniek verder ontwikkeld tot een voor de markt geschikte methode. Samen met twee andere toekomstige licentiehouders zal de methode worden toegepast tegen kastanjebloedingsziekte. Deze partijen zullen de methode ter beschikking stellen aan onderaannemers/sublicentienemers in Nederland.

Monitoren van behandelde bomen

De komende jaren zullen alle behandelde bomen in een monitoringsprogramma gevolgd worden in hun ontwikkeling. Wageningen UR blijft betrokken bij het beheer van dit monitoringsprogramma en zal regelmatig de resultaten analyseren. Het doel is de stam van de boom met de warmtebehandeling zo goed mogelijk vrij te maken van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen. De warmtebehandeling geeft de boom dus een stevige duw in de goede richting. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de behandeling stand houdt. De bacterie is immers nog aanwezig in de omgeving, bijvoorbeeld in of op de niet-behandelde delen van de boom. Het monitoringsprogramma zal daar antwoord op gaan geven.

Landelijk loket kastanjebloedingsziekte

Prop Boomtechniek heeft een landelijk loket Kastanjebloedingsziekte opgezet met een voor heel Nederland geldend telefoonnummer: 0900-40 40 600. Via dit nummer is nadere informatie te verkrijgen, kunnen geconstateerde zieke bomen gemeld worden of een afspraak gemaakt voor diagnose en behandeling. Via dit loket is het ook mogelijk in contact te komen met partijen die advies kunnen uitbrengen en die de zieke bomen op een professionele manier kunnen behandelen.

Meer informatie over de warmtebehandeling van paardenkastanjebomen is ook te vinden in: