Posts

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) beste Noviteit GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) is door de jury van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) uitgeroepen tot beste Noviteit van GrootGroenPlus 2016. De winnende plant, die werd bekroond met een Gouden Medaille, wordt in de handel gebracht door Special Plant Zundert BV en Plantipp.

Ook was er Goud voor twee andere noviteiten, namelijk voor Larix kaempferi ‘Magic Gold’ van Schrauwen-Moerings (Sprundel) and Microbiota decussata ‘Lucas’ van Lucassen Boomkwekerij (Vorden). Een Zilveren Medaille ging naar Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ van Van Son en Koot (Kaatsheuvel), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ van Van Vliet New Plants (Stroe) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) van Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst). Bronzen Medailles warden toegekend aan Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) en Taxus baccata ‘Anna’, alle drie van Van Vliet New Plants (Stroe).

Goud

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL heeft uitzonderlijk grote, witte bessen voor een GAULTHERIA PROCUMBENS. Het is een compacte plant, die zeer winterhard is. Geschikt voor toepassing binnen (plantenbakken etc.) en buiten (tuin, balkon, terras).

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ heeft mooie geelgekleurde naalden die ’s zomers niet verbranden. Dit is de eerste geelnaaldige cultivar van Larix die niet verbrand. De plant heeft een struikvormige tot licht opgaande groei en is makkelijk te snoeien.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ heeft een compacte opbouw, fijn loof, is onderhoudsvriendelijk en gezond. Het is een bijzonder winterharde plant die bij voorkeur geplant wordt in vochtige grond, in de zon of (half)schaduw. ‘Lucas’ wordt 25 cm hoog en 50 cm breed en is ideaal te gebruiken als borderplant, massa- of vakbeplanting of als solitair op balkon of terras.

Zilver

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ dankt zijn naam aan de prachtige robijnrode tot roodpaarse bladkleur en kruipende habitus. In het vroege voorjaar verschijnen de roze bloemen. Zonder dat snoei noodzakelijk is zal ‘Ruby Runner’ in de zomer nogmaals bloeien. Deze heester gedijt goed in de volle zon en is redelijk winterhard. Met een hoogte van circa 10 cm en breedte van circa 50 cm een mooie bodembedekker maar ook perfect inzetbaar voor hanging baskets.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’

‘Miss Frosty’ is een compact groeiende conifeer geselecteerd als sport uit de wel bekende Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Door zijn compacte groei en zijn kegelvormige groeiwijze is hij op vele manieren toe te passen in de tuin. ‘Miss Frosty’ onderscheid zich van andere cultivars door de witte jonge uitlopen wat een opvallend effect geeft. De plant is goed winterhard en kan in 10 jaar tijd een hoogte van max. 1 meter en een breedte van circa 60 cm bereiken. ‘Miss Frosty’ houdt van zandgrond of kleiachtige grond en een plaatsje in de volle zon of halfschaduw. Ingezonden door Van Vliet new Plants en in de handel gebracht door A&M Kaluzinsky. Kwekersrechtelijk beschezrmd

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS heeft veel en zeer grote rode bessen die lang aan de plant blijven. Dat maakt FIREBALLS uniek, net als de vroege bloei en vruchtzetting. Ook heeft deze cultivar een stevige opbouw. Extra leuk is dat de rode bosbessen, ook wel vossenbessen genoemd, eetbaar zijn.
Deze plant staat het liefst in de (half)schaduw. FIREBALLS is prima winterhard. Na de bloeitijd in de zomer verschijnen de rode bessen aan het einde van de zomer. Plaats de plant in koele, vochtige, humusrijk, zure, goed gedraineerde grond. FIREBALLS is goed te gebruiken voor massabeplanting, in heesterborders, gemengde container en als solitair op balkon of terras. Ingezonden door Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen vof en in de handel gebracht dor Abiout Plants Zundert BV en Plantipp. Kwekersrechtelijk beschermd.

Brons

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is een nieuwe Nederlandse cultivar. Hij groeit vlak uit, maar wordt desondanks niet heel erg breed waardoor het een laagblijvende compacte conifeer is. Naast gebruik als tuinplant is ‘Little Joanna ook geschikt als kuipplant. ‘Little Joanna’ is een gezonde plant die eenvoudig te vermeerderen en op te kweken is. ‘Little Joanna’ kan het best omschreven worden als een compacte ‘Blue Carpet’. In de handel gebracht door Van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is een winterharde, mooi compact groeiende heester. Na tien jaar is WHITE GLOBE ongeveer 1 m hoog en 1,2 m breed. In tegenstelling tot ‘Fragrant Cloud’ blijven de bloemknoppen van WHITE GLOBE, ook als het kouder wordt, mooi wit. De geur van de kleine bloemen in compacte pluimen is sterk en aangenaam. Door zijn compacte groeiwijze is WHITE GLOBE zeer geschikt voor een kleinere tuin of pot. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Van nature groeit Taxus baccata ‘Anna’ als een bol. Een lichte snoei vervolmaakt deze kogelvorm. De naalden zijn donkergroen en geven de plant een nobele uitstraling. Naast vormsnoei is deze soort ook zeer geschikt voor kleine tot middelgrote hagen. Taxus baccata ‘Anna’ is goed winterhard. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


Award winning Novelties GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) best Novelty GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) won the title of Best Novelty of the international nursery stock trade fair GrootGroenPlus2016 and was awarded a Gold Medal by The Jury of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC). A gold Medal was also awarded to Larix kaempferi ‘Magic Gold’ of Schrauwen-Moerings (Sprundel-NL) and Microbiota decussata ‘Lucas’ of Lucassen Boomkwekerij (Vorden-NL).
A Silver medal was awarded to Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ of Van Son en Koot (Kaatsheuvel–NL), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ of Van Vliet New Plants (Stroe-NL) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) of Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst-NL). Bronze Medals were given to Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) and Taxus baccata ‘Anna’, all three of Van Vliet New Plants (Stroe-NL).

Gold Medal

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL has exceptionally large, white berries for a Gaultheria procumbens. It is a compact plant and very hardy. Suitable for planting inside (plant containers etc.) and outside (garden, balcony, terrace). Marketed by Special Plant Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ has beautiful yellow coloured needles that don’t burn in the summer. This is the first yellow-needled Larix cultivar that doesn’t burn. The plant has bushy to slightly upright growth and is easy to prune. Marketed by Schrauwen-Moerings.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ has a compact structure, fine foliage, is easy-to-maintain and is healthy. It is a very hardy plant that is best planted in moist soil, preferably in the sun or (partial) shade. ‘Lucas’ grows to 25 cm tall and 50 cm wide and is ideal for using as a border plant, mass- or block planting or as a solitary plant on a balcony or terrace. Marketed by Lucassen Boomkwekerij and Plantipp BV. Breeders rights are protected.

Silver Medal

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ takes its name from the beautiful ruby red to reddish purple leaf colour and creeping habit. Its pink flowers appear in early spring. Pruning is not necessary for ‘Ruby Runner’ to flower in the summer again. This shrub thrives well in full sun and is quite hardy. Its reaches a height of around 10 cm and width of about 50 cm providing lovely ground cover but it is also perfect for using in hanging baskets. Marketed by Van Son and Koot and Plantipp. Breeders rights are protected.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’
‘Miss Frosty’ is a compact growing conifer selected as a spur from the well-known Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Due to its compact growth and ball-shaped growth habit it can be used in many ways in the garden. Its white young shoots have a striking effect, which distinguish ‘Miss Frosty’ from other cultivars. The plant is very hardy and over 10 years can reach a height of up to 1 meter and a width of about 60 cm. ‘Miss Frosty’ likes both sandy soil and clay-like soil and a place in the full sun or partial shade. Marketed by A & M Kaluzinscy. Breeders rights are protected

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS has many, very large red berries that remain on the plant for a long time. This makes Fireballs unique, as well as its early flowering and fruit set. This cultivar also has a sturdy structure. An extra bonus is that the red berries, also known as lingonberries are edible. This plant prefers (partial) shade. FIREBALLS is hardy. It flowers during the summer and the red berries appear at the end of the summer. Plant in a cool, moist, humus rich, acidic, well-drained soil. FIREBALLS is suitable for mass planting, in shrub borders, mixed containers and as a solitary specimen on a balcony or terrace. Marketed by About Plants Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Bronze Medal

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is a new Dutch cultivar. It grows horizontally but does not become very wide so that it remains a low growing compact conifer. In addition to its suitability as a garden plant ‘Little Joanna’ can also be used as a pot plant. ‘Little Joanna’ is a healthy plant that is easy to propagate and grow on. ‘Little Joanna’ can best be described as a compact ‘Blue Carpet’. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is a hardy, beautiful compact growing shrub. After ten years, WHITE GLOBE will become about 1 m high and 1.20 m wide. Unlike ‘Fragrant Cloud’, the flower buds of WHITE GLOBE remain white, even when it gets colder. The small flowers hang as compact plumes and are pleasantly heavily scented. Because of its compact growth habit, WHITE GLOBE is perfect for a smaller garden or pot.
Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Taxus baccata ‘Anna’ grows naturally in a ball-shape; Just a little pruning is needed to finish off the shape. The needles are dark green that gives the plant a noble appearance. Besides topiary, this variety is also very suitable for small or medium sized hedges. It is a hardy variety. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

26e editie vakbeurs GrootGroenPlus goed bezocht en gewaardeerd

De 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 5 tot en met 7 oktober plaatsvond in Zundert, is erg goed bezocht. In totaal nam het bezoekersaantal met 15 procent toe ten opzichte van de jubileumeditie in 2015. Maar liefst 305 deelnemers presenteerden tijdens deze dagen hun producten en diensten aan geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

Toename aan vakbezoek

De toename aan bezoekers was vooral gelegen in de groei van het aantal vakbezoekers. Er werden namelijk – mogelijk vanwege de digitale voorregistratie – aanzienlijk minder particuliere bezoekers geteld. Ook waren er meer internationale bezoekers aanwezig; dit jaar steeg het absolute aantal met 6 procent naar maar liefst 23 procent van het totaal. Het aantal internationale deelnemers nam zelfs met 150 procent toe. Mogelijk zijn zij dan ook verantwoordelijk voor een aandeel in het stijgende percentage internationaal vakbezoek. GrootGroenPlus 2016 is tevens bezocht door een groot aantal journalisten o.a. uit Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Indonesië, Italië, Polen, Oekraïne, Rusland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De buitenlandse vakpers vertegenwoordigde 39 media.

De bezoekers waren afkomstig uit 24 verschillende landen. Bijna de helft (49%) van alle bezoekers was kweker-producent. Het aandeel tuincentra (3%) en overheid (2%) nam dit jaar ook licht toe ten opzichte van 2015. Bij handelaar-exporteurs was met 8,4% van het totaal zelfs een grote stijging te zien. Dit jaar waren er meer techniekdeelnemers aanwezig dan bij de voorgaande editie, waardoor ook het aantal bezoekers uit deze doelgroep merkbaar toenam.

My Favourite Plant!

Het thema van de editie van dit jaar was My Favourite Plant! Aan deelnemers en bezoekers werd gevraagd aan te geven wat hun favorieten waren. De voorkeuren van de bezoekers bleken heel divers te zijn. Veelgenoemde favorieten waren bijvoorbeeld de Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Ginkgo, Acer (diverse soorten en cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, beuk, Taxus en Thuja.

Tussentijdse resultaten

Net als bij vorige edities is nu ook weer aan deelnemers en bezoekers gevraagd om een korte evaluatie van de vakbeurs te geven. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Deelnemers waarderen het vakbezoek aan de vakbeurs gemiddeld met een 7,2; dit is aanzienlijk hoger dan in 2015, toen een algemene waardering van 6,6 werd toegekend. De kwaliteit van de bezoekers kreeg een 7,5 en de gastvrijheid, informatievoorziening aan deelnemers en uitstraling van de beurs kregen een 8. Tijdens voorgaande edities scoorde de beurs hierop voornamelijk zevens. De catering en het avondprogramma kregen in vergelijking met de voorgaande editie een lagere score. De keuze voor het thema kreeg wel dezelfde waardering.

Veel deelnemers hebben zich direct weer aangemeld voor de editie van 2017; onder Nederlandstalige deelnemers geldt dat voor 80%, onder anderstalige deelnemers zelfs voor 100%. Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijfformulier waarop de gegevens uit voorgaande jaren reeds zijn ingevuld. Zodra dit gereed en actief is, wordt het na een maand ook openbaar gemaakt, zodat iedereen zich kan inschrijven.

Bezoekers waarderen de beurs op het gebied van locatie, opzet en inhoud gemiddeld met een 8. Van hen geeft 82% nu al aan de beurs in 2017 zeker weer te zullen bezoeken. Bij het bezoek bleef de waardering voor de catering op een 6 staan. Dit was in 2015 ook het geval. Bij opmerkingen lieten veel bezoekers zich lovend uit over de deelnemers en de samenstelling daarvan.

Uiteraard kunnen cijfers nog wijzigen zodra meer bedrijven de vragenlijsten hebben ingevuld. Te zijner tijd zullen de definitieve uitslagen dan ook nog via de website gecommuniceerd worden.

In 2017 zal de vakbeurs van 4 tot en met 6 oktober worden gehouden, op dezelfde locatie in Zundert.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


26th edition trade fair GrootGroenPlus well-visited and well-appreciated

The 26th edition of trade fair GrootGroenPlus, which was held from 5-7 October in Zundert, was visited very well. In total, the number of visitors increased by 15 per cent, compared to the anniversary edition in 2015. No less than 305 participants presented their products and services to interested national and international parties.

Increase in trade visitors

The increased number of visitors was mostly thanks to the increase of the number of trade visitors. The number of private visitors went down. This might be due to the digital preregistration. There were also more international visitors; this year, the absolute number increased with 6 per cent to no less than 23 per cent of the total. The number of international participants even increased by 150 per cent. They might also be the reason for part of the increased percentage of international visitors. GrootGroenPlus 2016 was also visited by a large number of journalists, for example from the Netherlands, Belgium, Germany, Finland, France, Hungary, Indonesia, Italy, Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, the United Kingdom, Sweden, and Switzerland. The international press represented 39 media outlets.

The visitors came from 24 different countries. Almost half of the visitors (49%) were grower-producer. The portion garden centres (3%) and government (2%) also slightly increased compared to 2015. For the trader-exporters, there was even a large increase, with 8.4%. This year, more technique participants were present than during the previous edition, which also lead to a significant increase in visitors from that target group.

My Favourite Plant!

This year’s theme was My Favourite Plant! Participants and visitors were asked to tell what their favourites were. The preferences of the visitors proved to be very diverse. Favourites that were mentioned very often were for example the Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Gingko, Acer (different types and cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, Beech, Taxus, and Thuja.

Interim results

Just like with previous editions, the participants and visitors have once again been asked to give a short review of the trade fair. The first results are now in. Participants value the trade visit to the trade fair with a 7.2 on average; this is quite a bit higher than the general valuation in 2015, which was 6.6. The quality of the visitors received a 7.5 and the hospitality, provision of information to participants, and the atmosphere of the trade fair were rated an 8. During previous edition, the trade fair scored sevens on these items. The catering and the evening show received lower scores, compared to the previous edition. The theme on the other hand got the same score.

Many participants immediately registered for the 2017 edition; among Dutch participants, this applies to 80%, among international participants this was even 100%. Currently, we are working on a registration form that contains the information of previous years. As soon as this is ready and active, it will be published after a month. That way, everyone can register.

Visitors give the trade fair an 8 when it comes to location, set-up, and content. 82% of them say that they will visit the trade fair again in 2017. Visitors rated the catering with just a 6. This was also the case in 2015. In the field for remarks, many visitors were very positive about the participants and the composition of participants.

Of course, these scores are subject to change, since not all recipients have completed the survey yet. Later on, the final results will also be communicated via the website.

In 2017, the trade fair will be held from 4-6 October, at the same location in Zundert.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German:

hortivation by IPM ESSEN 2016: Den Innovationsprozess der grünen Branche mitgestalten

DE_hortivation_Kalkar_logo

Wie kann die grüne Branche von gesellschaftlichen Trends profitieren? Das ist die zentrale Frage, mit der sich die hortivation by IPM ESSEN intensiv beschäftigt. Die neue Fachmesse stellt Konzepte für den Point-of-sale in den Fokus und blickt über den Tellerrand hinaus. Dabei versteht sich die Veranstaltung als Impulsgeber, Match-Maker und Plattform zum Mitgestalten des Innovationsprozesses der grünen Branche. Eine tragende Rolle nehmen die Workshop-Präsentationen des BGI zu den Themen „Garden Living“ und „Urban Gardening“ ein. Führende Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt.

Vom 13. bis 15. Juni 2016 kommen alle am Vertrieb von Pflanzen Beteiligten auf dem Messegelände in Kalkar zusammen. Die grüne Branche ist sich einig: Der Absatz von grünen Produkten muss gestärkt werden. Neue Ideen, neue Ansätze und neue Wege müssen her. Die hortivation by IPM ESSEN reagiert auf den Wunsch der Produzenten, Züchter, Gärtner und Händler nach einer solchen Plattform. Sie schafft den idealen Rahmen, um das „Wie?“ in ein „So!“ zu verwandeln. Das Messekonzept sieht vor, den Innovationsprozess nicht nur gemeinschaftlich zu denken, sondern aktiv mitzugestalten.

Speakers‘ Corner

Geplant ist neben der Ausstellung eine Speakers‘ Corner mit speziellen Vorträgen für den Fachhandel einzurichten, in der ausstellende Unternehmen ihre innovativen Verkaufskonzepte präsentieren können. Das Forum soll außerdem zur Diskussion anregen und den Austausch unter allen Beteiligten fördern. Deshalb können dort auch Slots von Experten außerhalb der Ausstellerschaft belegt werden. Interessierte wenden sich bitte an das hortivation-Messeteam unter: Tel.: +49 (0)201-7244-226, E-Mail: hortivation@messe-essen.de.

Neues Messeformat ist Plattform für die Präsentation der BGI-Workshops

Die hortivation macht sichtbar, wie sich gesellschaftliche Trends für die Verkaufsförderung nutzen lassen. Ein Meilenstein wurde mit den vom Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels e.V. (BGI) initiierten Workshops zu den Themen „Garden Living“ und „Urban Gardening“ gesetzt. Mitte Januar kamen Züchter, Produzenten und Großhändler der Gartenbaubranche sowie branchenfremde Experten wie Trendforscher, Kommunikationsdesigner und Einrichtungsprofis aus Deutschland und den Niederlanden im Euregio-Forum in Kleve zusammen, um gemeinsam neue Wege der Absatzförderung zu erarbeiten: weg von der Produktion für einen unbekannten Markt, hin zu einer Sichtweise auf den Kunden und auf die Auseinandersetzung mit dem Verbraucher. In einem ersten Schritt wurden inhaltlich voneinander abgegrenzte Themenbereiche definiert: Kooperation, Produktentwicklung, Kommunikation, Marketing, Motivation, Präsentation am POS sowie Events und Aktionen.

In einem zweiten Schritt wurden den Bereichen Arbeitsgruppen zugeordnet, die ihre Überlegungen bis zum zweiten Workshop in einem Blog digital weiterentwickeln konnten. Die zweite Workshop-Runde fand im März statt – diesmal in Duisburg. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden auf einer Sonderpräsentationsfläche auf der hortivation zu sehen sein. Die Präsentation soll auch eine Einladung an andere Züchter, Produzenten und Großhändler aus Deutschland und den Niederlanden sein, sich an der Fortführung dieses Prozesses über die Messe hinaus zu beteiligen. Die hortivation ist kein Endpunkt, sondern es ist ein „Work in Progress“.

Messebeteiligung in verschiedenen Produktbereichen

Im Rahmen des Netzwerktreffens der Topfpflanzengroßhändler im BGI haben neun Großhändler vereinbart, sich gemeinsam unter dem Dach des BGI auf der hortivation zu präsentieren. Das Ziel ist, sich dem Handel als kreative Gemeinschaft voller Vielfalt vorzustellen. Es beteiligen sich die Diderk Heinje Pflanzenhandelsges. mbH & Co. KG, die EPS GmbH, die GASA Germany GmbH, die Gebr. Cox GmbH, die Hans Heinrich Hain GmbH, der Johannes Halfmann Topfpflanzengroßhandel, die Mediflora Lehrhuber GmbH, mvb plants worldwide und die Südblume Vertriebs GmbH.

Daneben haben zahlreiche weitere Unternehmen ihre Teilnahme an der hortivation zugesagt: Das sind zum Beispiel im Bereich Erden, Torfe und Substrate der Einheitserde Werksverband sowie im Bereich blühende Topfpflanzen, Gemüse und Kräuter die Florensis Deutschland GmbH. Wohnaccessoires und Blumenkübel stellen beispielsweise die Kolibri GmbH und die Pöppelmann GmbH & Co. KG vor. Gartenmöbel zeigt die Firma PPS Schimmel. Die PLUG-PLANT Software GmbH stellt im Sektor Software aus. Im Bereich Baumschulpflanzen sind die Baumschulen Pleines dabei.

Die Aussteller sind dazu eingeladen, die hortivation intensiv zum Netzwerken mit anderen Ausstellern zu nutzen, um den Innovationsprozess voranzutreiben. Der Standbau der hortivation wird offen und kommunikativ gestaltet sein. Die Standabtrennung ist zu einer Seite durchlässig, es dominieren warme Farben und Holzelemente. Die Stände werden darüber hinaus mit Themeninseln aufgelockert, in denen sich Ausstellergruppen oder bestehende Kooperationen gemeinschaftliche präsentieren können.

All-inclusive-Angebot

Die hortivation findet im Herzen einer der wichtigsten Gartenbauregionen Europas in der Messe Kalkar statt. In unmittelbarer Nähe zur Messehalle befinden sich zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und ein breites gastronomisches Angebot direkt auf dem Gelände. Aussteller und Besucher können zur hortivation ein All-inclusive-Paket für 69 Euro pro Nacht buchen. Darin enthalten ist der Messebesuch, Hotel und Verpflegung. Parallel zur hortivation finden die Flower Trials statt. Daraus ergeben sich weitere wertvolle Zusatznutzen.

Weitere Informationen und Standanmeldung unter: www.hortivation.de

Quelle: BGI

 


hortivation by IPM ESSEN 2016:
Actively involved in shaping the innovation process of the horticultural sector

DE_hortivation_Kalkar_logo

How can the horticultural sector benefit from social trends? That is the central question addressed intensively at hortivation by IPM ESSEN. This new trade fair focuses on point-of-sale concepts and thinking outside the box. The event defines itself as a source of inspiration, match-maker and platform actively involved in shaping the process of innovation in the horticultural sector. The BGI workshop presentations play a major role, covering the topics “Garden Living” and “Urban Gardening”. Leading companies have agreed to take part.

From 13th to 15th June, everyone involved in the sale of plants will come together on the exhibition site in Kalkar. The horticultural sector is unanimous: sales of horticultural products must be increased. New ideas, new approaches and new channels are required. hortivation by IPM ESSEN has reacted to the desire by growers, gardeners and retailers for just such a platform. It creates the ideal framework for changing the “How?” into “Yes!”. The concept of the exhibition is not only that we think about the process of innovation jointly, but are actively involved in shaping it.

Speakers’ Corner

Alongside the exhibits, there is a plan to set up a “Speakers’ Corner” with special presentations for the trade at which exhibiting companies can present their innovative sales concepts. This forum should also spark discussions and promote an exchange of ideas amongst everyone involved. Slots can also be filled by experts who are not exhibiting. If you are interested, please contact the hortivation exhibition team on: phone: +49 (0)201-7244-226, email: hortivation@messe-essen.de.

New exhibition format is a platform for the presentation of BGI workshops

hortivation reveals how social trends can be used for sales promotion. A milestone along this route were the workshops initiated by the Association of German Flower Wholesalers and Retailers e.V. (BGI) on the topics of “Garden Living” and “Urban Gardening”. In mid-January growers, producers and wholesalers in the horticultural industry, as well as experts from outside the sector such as trend forecasters, communication designers and furnishing professionals from Germany and the Netherlands came together at the Euregio Forum in Kleve to work out new sales promotion channels: away from production for an unknown market, towards a customer-focused perspective and discussions with consumers. As a first step, certain topics with distinctive content were defined: cooperation, product development, communications, marketing, motivation, presentation at POS, events and promotions.

The second stage was to assign working parties to these areas – by the time of the second workshop they had further developed their thoughts digitally in a blog. The second round of workshops took place in March this year – in Duisburg this time. The results, and what has been learnt from this process, will be made available in a separate presentation area at hortivation. The presentation is also intended as an invitation to other growers, producers and wholesalers from Germany and the Netherlands to participate in continuing this process after the exhibition has come to a close. hortivation is not the end point, but “work in progress”.

Trade fair participation in various product areas

At the network meeting of pot plant wholesalers in the BGI, nine wholesalers agreed to make presentations jointly at hortivation under the umbrella of the BGI. The aim is to present themselves to retailers as a highly diverse creative community. The companies involved are Diderk Heinje Pflanzenhandelsges. mbH & Co. KG, EPS GmbH, GASA Germany GmbH, Gebr. Cox GmbH, Hans Heinrich Hain GmbH, Johannes Halfmann Topfpflanzengroßhandel, Mediflora Lehrhuber GmbH, mvb plants worldwide and Südblume Vertriebs GmbH.

Numerous other companies have also agreed to take part in hortivation: these include, for instance the Einheitserde Werksverband in the area of soil, peat and substrates, and Florensis Deutschland GmbH in the area of flowering pot plants, vegetables and herbs. Living accessories and flower tubs will be exhibited by Kolibri GmbH and Pöppelmann GmbH & Co. KG, for instance. PPS Schimmel will show garden furniture. PLUG-PLANT Software GmbH will exhibit software for the sector. Tree nurseries exhibiting will include Pleines tree nursery.

The exhibitors are invited to use hortivation intensively to network with other exhibitors and drive forward the innovation process. Stand construction at hortivation will be designed in an open and communicative way. The divisions between the stands are left fairly open on one side, warm colours and wooden features predominate. The stands will also be interspersed with islands dedicated to different topics, where groups of exhibitors or existing cooperation partners can present themselves jointly.

All-inclusive offer

hortivation at the Kalkar Exhibition Centre is located in the heart of one of the most important horticultural regions of Europe. Directly adjacent to the exhibition hall there are numerous places to stay, and there is a wide range of bars and restaurants on the site. Exhibitors and visitors can book an all-inclusive package at hortivation for 69 euros/night. This includes a visit to the trade fair, hotel accommodation and meals. And the Flower Trials are taking place in parallel to hortivation, providing another valuable attraction.

For further information or to register for a stand: www.hortivation.de

Quelle: BGI

BGI verzeichnet erfolgreiche IPM 2016

Aussteller zu 100 % zufrieden mit Serviceangebot

Die diesjährige Befragung der Aussteller im BGI Trade Center hat für den Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels e.V. (BGI) das bisher positivste Ergebnis aller Zeiten gebracht. „Nach dem großen Erfolg des BGI Trade Centers in unserem Jubiläumsjahr 2015 hätten wir kaum erwartet, dass das Ergebnis noch so deutlich zu steigern ist. Aber“, freut sich BGI-Geschäftsführer Frank Zeiler, „am Ende der diesjährigen IPM haben bereits 89 % unserer Aussteller angekündigt, auch 2017 wieder im BGI Trade Center in der Halle 1 dabei sein zu wollen.“

Der BGI konnte damit die Quote der Wiederholungsbuchungen nochmal um rund 10 % steigern. „Die überaus große Zufriedenheit unserer Aussteller ist wesentlich im Konzept des BGI Trade Centers und seiner Internationalität begründet“, erläutert Frank Zeiler. „Das BGI Trade Center ist ein Ort der kurzen Wege. Bei uns finden die Besucher Schnittblumen- und Topfpflanzengroßhändler, Importeure, Produzenten, Logistiker und IT-Spezialisten – also alle Sparten, die auch im täglichen Geschäftsbetrieb miteinander arbeiten.“

In diesem Jahr haben insgesamt 30 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Österreich, Belgien, den USA, Ecuador, Sri Lanka und Thailand ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Großhändel, Produktion, Logistik und IT im BGI Trade Center präsentiert. Der BGI konnte damit auf seinen 1.000 m² Ausstellungsfläche in der Halle 1 wieder einen repräsentativen Querschnitt der grünen Branche zeigen.

Der Marktplatz im BGI Trade Center war auch in diesem Jahr wieder ein beliebter Treffpunkt für Besucher und Aussteller sowie ein Forum für Präsentationen und Meetings der Aussteller. So hat unter anderem der Aussteller Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente die italienische Region Ligurien als Produktionsstätte für Blumen und Pflanzen präsentiert. Diese Präsentation wurde durch den ligurischen Agrarminister Stefano Mai eröffnet.

Erfolgreich war die IPM auch für den BGI e.V. selbst. „Wir haben während der IPM zahlreiche Anfragen nach Mitgliedschaft im Verband sowie nach einem Stand im BGI Trade Center 2017 erhalten. Letzteres können wir wegen der hohen Anzahl der Stammaussteller leider nicht in dem Umfang befriedigen wie wir es gern möchten, aber es lohnt sich immer, sich auf der Warteliste eintragen zu lassen“, erläutert Frank Zeiler.

Die neuen Buchungsvordrucke für einen Stand im BGI Trade Center 2017 wird die BGI Service UG im Laufe des Mai 2016 verschicken. Interessenten für einen Stand im BGI Trade auf der IPM 2017 können sich aber bereits jetzt vorab telefonisch unter 02839 / 56 82 – 732 oder per e-mail an thomas.wittenburg@bgi-service.de auf der Warteliste vormerken lassen.

Foto: BGI – Ein guter Ort zum Netzwerken auf der IPM: Der Marktplatz im BGI Trade Center.

Abschlussbericht IPM ESSEN 2016

Mehr Besucher, mehr Entscheider, mehr Geschäftsabschlüsse

Weltleitmesse des Gartenbaus baut ihre Position als wichtigste Plattform der internationalen grünen Branche weiter aus

Hervorragende Stimmung auf der 34. Internationalen Pflanzenmesse IPM ESSEN 2016: Die Weltleitmesse des Gartenbaus konnte einmal mehr beweisen, dass sie die wichtigste Plattform für die internationale grüne Branche ist. Vom 26. bis 29. Januar 2016 präsentierten in der Messe Essen 1.588 Aussteller aus 49 Nationen hochkarätigen Fachbesuchern aus allen Erdteilen ihre Innovationen und Neuheiten entlang der Wertschöpfungskette des Gartenbaus.

Neue Pflanzenkreationen, zukunftsweisende Technik, verkaufsstarke Floristiktrends und zielgruppenorientierte Marketingkonzepte gehörten zum umfassenden Angebot. Stellvertretend für die enorme Innovationskraft der Branche stand das Neuheitenschaufenster, das mit 76 Pflanzennovitäten einen Rekord aufstellte.

„Die IPM ESSEN hat erneut bewiesen, dass sie unangefochten die wichtigste Messe für den internationalen Gartenbau ist. Hier werden die Neuheiten vorgestellt, hier wird für die kommende Saison geordert. Die Anzahl sowie die Qualität der Besucher und die Verkaufsabschlüsse konnten in diesem Jahr nochmals gesteigert werden. Wir sind mehr als zufrieden “, resümiert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.

Die IPM ESSEN zählte in diesem Jahr 57.200 Besucher (2015: 56.500). Mehr als 78 Prozent der Besucher hat Entscheidungs- und Beschaffungskompetenzen – ein Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. 36 Prozent des Fachpublikums orderten bereits auf der IPM ESSEN 2016 (2015: 34 Prozent). Die Besucher bewerteten das Angebot sehr positiv. Rund 93 Prozent empfehlen den Besuch weiter. Die Aussteller zogen ebenfalls eine sehr positive Bilanz: 92 Prozent gaben an, dass ihre Erwartungen an die IPM ESSEN 2016 erfüllt worden sind. Sie berichteten von zahlreichen neuen Auslandskontakten und erfolgreichen Geschäften.

Internationalität ungebrochen hoch

64 Prozent der Aussteller und 40 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland. Rund zwölf Prozent der Messegäste reiste aus Asien – vorwiegend aus dem Nahen Osten – an (2015: neun Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr legten die Länder Frankreich mit sieben Prozent (2015: drei Prozent) und die Schweiz mit sechs Prozent (drei Prozent) bei den Herkunftsländern der Besucher zu.

Erstmals präsentierten sich auf der IPM ESSEN 20 Nationen mit einem offiziellen Gemeinschaftsstand. Guatemala feierte seine Premiere. China, Frankreich, Großbritannien, Indien und Taiwan vergrößerten ihre Stände. Weitere Pavillons organisierten die Länder Belgien, Costa Rica, Dänemark, die Niederlande, Israel, Italien, Portugal, Polen, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, die Türkei, Ungarn und die USA. Darüber hinaus reiste erstmals eine 100-köpfige Delegation aus der Türkei zur IPM ESSEN, um sich über neueste Gartenbauprodukte zu informieren.

IPM ESSEN 2017

Bereits jetzt sprachen sich 91 Prozent der Besucher und 96 Prozent der Aussteller für eine Teilnahme an der IPM ESSEN 2017 aus. Die nächste Weltleitmesse des Gartenbaus findet vom 24. bis 27. Januar in der Messe Essen statt. Weitere Informationen unter: www.ipm-essen.de

Ausblick hortivation by IPM ESSEN

Ergänzend zur IPM ESSEN hat die Messe Essen hat ein neues Messekonzept für die grüne Branche entwickelt – die hortivation by IPM ESSEN. Die Fachmesse findet erstmals vom 13. bis 15. Juni 2016 in Kalkar statt. Weitere Informationen unter: www.hortivation.de

IPM ESSEN 2016: Zahlen im Detail

1.588 (2015: 1.604) Aussteller aus 49 (49) Nationen, davon 64 (64) Prozent aus dem Ausland. Die Hochrechnung des letzten Messetages mit einbezogen kamen rund 41.800 registrierte Fachbesucher mit einem Auslandsanteil von 40 Prozent. Die umfangreichen Rahmenprogramme besuchten neben internationalen Teilnehmern unter anderem Ehrengäste, Pressevertreter, kommunale Vertreter und Sponsoren. Der Fachbesucheranteil lag bei 97,2 (97,5) Prozent.


Final Report on IPM ESSEN 2016: More Visitors, More Decision Makers and More Business Transactions

World’s Leading Fair for Horticulture Consolidates Its Position as the Most Important Platform in the International Green Sector Even Further

An outstanding mood at the 34th International Plant Fair IPM ESSEN 2016. The world’s leading fair for horticulture was once more able to prove that it is the most important platform for the international green sector. From January 26 to 29, 2016, 1,588 exhibitors from 49 nations presented their innovations and new products along the value added chain in horticulture to first-rate trade visitors from all continents at Messe Essen. The comprehensive range on offer included new plant creations, pioneering technology, strong-selling floristry trends and marketing concepts oriented to target groups. The Innovation Showcase which set a record with 76 plant novelties was representative of the enormous innovative force of the sector.

“IPM ESSEN has once more proven that it is indisputably the most important fair for international horticulture. The innovations are introduced here and the orders for the coming season are placed here. This year, it was again possible to raise the number and quality of the visitors and the sales transactions. We are more than satisfied,” was the summary made by Oliver P. Kuhrt, CEO of Messe Essen.

This year, IPM ESSEN counted 57,200 visitors (in 2015: 56,500). More than 78 percent of the visitors have decision-making or procurement powers – a plus of three percentage points in comparison with the preceding year. 36 percent of the trade public already placed orders at IPM ESSEN 2016 (in 2015: 34 percent). The visitors rated the available range as very positive. Around 93 percent passed on recommendations to visit the fair. The exhibitors also made very positive assessments: 92 percent stated that their expectations for IPM ESSEN 2016 had been met. They reported on a large number of new foreign contacts and successful deals.

Internationality on an Unfailingly High Level

64 percent of the exhibitors and 40 percent of the visitors came from abroad. Around twelve percent of the guests at the fair travelled from Asia – predominantly from the Middle East (in 2015: nine percent). With regard to the countries of origin of the visitors, France exhibited a seven-percent increase in comparison with the previous year (in 2015: three percent) and Switzerland a six-percent increase (three percent).

For the first time, 20 nations presented themselves at IPM ESSEN with official joint booths. Guatemala gave its premiere. China, France, Great Britain, India and Taiwan enlarged their booths. Other pavilions were organised by the following countries: Belgium, Costa Rica, Denmark, the Netherlands, Israel, Italy, Portugal, Poland, Spain, Sri Lanka, South Korea, Turkey, Hungary and the USA. Furthermore, a 100-strong delegation from Turkey travelled to IPM ESSEN for the first time in order to obtain information about the newest horticultural products.

IPM ESSEN 2017

91 percent of the visitors and 96 percent of the exhibitors have now already declared that they will participate in IPM ESSEN 2017. The next world’s leading fair for horticulture will take place at Messe Essen from January 24 to 27. Further information at: www.ipm-essen.de
Outlook for hortivation by IPM ESSEN
As a supplement to IPM ESSEN, Messe Essen has developed a new fair concept for the green sector – hortivation by IPM ESSEN. The trade fair will take place for the first time in Kalkar from June 13 to 15, 2016. Further information at: www.hortivation.de

IPM ESSEN 2016: Figures in Detail

1,588 (in 2015: 1,604) exhibitors from 49 (49) nations and 64 (64) percent of these came from abroad. Also including the forecast for the last day of the fair, around 41,800 registered trade visitors came to the fair with a foreign proportion of 40 percent. The comprehensive supporting programmes were visited not only by international participants but also, amongst others, by guests of honour, press representatives, municipal representatives and sponsors. The trade visitor proportion was 97.2 (97.5) percent.

 

 

IPM ESSEN – světové zahradnické setkání

Právě skončil 34. ročník veletrhu IPM ESSEN 2016 (26. -29. leden). Opět se potvrdilo, že představuje bezesporu nejdůležitější mezinárodní zahradnický veletrh. Celkem se na IPM ESSEN zúčastnilo 1 588 vystavovatelů ze 49 zemí světa. Samozřejmě mnoho pozornosti patřilo novinkám – novým rostlinám a zeleným kompozicím, průkopnickým technologiím, floristickým trendům nebo marketingovým konceptům věnovaným cílovým zákaznickým skupinám. Další rekord padl v novošlechtění, o ceny se ucházelo celkem 76 novinek z květinářství a školkařství, přihlásilo je 33 vystavovatelů.

Letos na IPM ESSEN přišlo 57 200 návštěvníků (r. 2015: 56 500), z toho 64 % ze zahraničí. Odborní návštěvníci tvořili 97,2 %, nescházeli zde samozřejmě ani zástupci odborného tisku, státní správy, čestní hosté a sponzoři. Více jak 78 % návštěvníků mělo právo sjednávat nebo uzavírat zakázky, nárůst proti loňskému roku činí 3 %. Na IPM 36 % odborníků také objednávku uzavřelo (r. 2015: 34 %). Návštěvníci hodnotili velmi pozitivně záběr veletrhu a 93 % z nich návštěvu veletrhu kolegům doporučuje. Vystavovatelé byli také spokojeni, u 92 % veletrh naplnil jejich očekávání. Získali také početné nové mezinárodní kontakty a proběhla obchodní jednání.

V návaznosti na IPM Essen vznikl nový veletržní koncept pro zelený sektor – HORTIVATION. Zaměří se především na novinky, rozvoj a inovativní sdílení. Poprvé se uskuteční v termínu od 13. do 15. června 2016 v německém Kalkaru. Podrobnější informace najdete na adrese: www.hortivation.de

Mezinárodní účast na IPM

Ze zahraničí přijelo na veletrh 64 % vystavovatelů a 40 % návštěvníků. Z toho přibližně 12 % hostů bylo z Asie – převážně z Blízkého východu (v roce 2015: 9 %). Výrazný nárůst podle země původu vykazovala ve srovnání s předchozím rokem Francie – 7 % a Švýcarsko – 6 %. Společné národní expozice nejsou novinkou, ovšem letos jich bylo na IPM poprvé rekordních 20. Nováčkem byla Guatemala, Čína, Francie, Velká Británie, Indie a Tchaj-wan zvětšily své prostory. Další společné pavilony oficiálně zastupovaly následující země: Belgie, Dánsko, Itálie, Izrael, Jižní Korea, Kostarika, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Srí Lanka, Španělsko, Turecko a USA. Veletrh navštívila také početná delegace z Turecka, sledující informace o nejnovějších zahradnických produktech.

Z České republiky se na veletrhu zúčastnily firmy Agro CS – výrobce substrátů, Plastia – výrobce plastových pěstebních nádob a doplňků, Juta – výrobce obalových a technických materiálů. Nevystavoval žádný z pěstitelů rostlin, vesměs dali přednost prezentaci v domácím prostředí.

IPM ESSEN 2017

91 % návštěvníků a 96 % procent vystavovatelů již nyní potvrdilo, že se chtějí účastnit na IPM ESSEN 2017. Příští světový zahradnický veletrh bude v prostorách Messe Essen od 24. do 27. ledna 2017. Další informace najdete na adrese: www.ipm-essen.de

 

IPM 2016 (4)IPM 2016 (3a)

 

IPM ESSEN 2016: International joint booths at the world’s leading trade fair for horticulture

Countless nations are represented

Belgium

Around 40 Flemish companies are participating in the Belgian joint
exhibition, which includes three stands again in Halls 2 and 12. In Hall
2, the focus is on ornamental plants, laurels, azaleas, rhododendrons and
young plants. In addition, there are local businesses specialising in
young house plants, chrysanthemums, garden plants and perennials. The six
companies in Hall 12 are displaying trees, woodland and hedge plants,
roses and ornamental bushes. Flemish exhibitors have been well
represented at the trade fair with a joint booth since the first IPM
ESSEN.

(Hall 2, booth 2B25 and 2D30; Hall 12, booth 12C15)

China

The Chinese joint booth is organised by China Great Wall Exhibition.
Compared to 2015, visitors can expect far more offerings: The size has
doubled and exhibitors have significantly more opportunities to present
their extensive range of plants, seeds, flower pots and much more. For
participants in the joint Chinese booth, the world’s leading trade fair
for horticulture is a good opportunity to have discussions with
customers, develop business contacts and deepen long-term cooperation.

(Hall 7, booth 7A09)

Costa Rica

Ornamental plants such as dragon trees, aglaonema, palms, ferns, crotons
and ficus will be at the centre in a 50-square-metre booth with ten
companies. For exhibitors, the fair is an important platform to attract
new customers and maintain existing business contacts. The exhibition
will take place under the “esencial Costa Rica” brand and offer a glimpse
into the country’s exotic and varied plants. Costa Rica has great natural
biodiversity and offers a lot of high-quality exotic products.

(Hall 1, booth 1B17)

Denmark

Around 50 exhibitors are showcasing the entire diverse spectrum of potted
plants from their country in the Danish joint exhibit. Breeders,
producers and distributors are presenting ornamental plants, room and
garden plants and plant concepts. The trend here is toward functional and
practical solutions. Special new products will be presented in their own
booth.

(Hall 5, booth 5A17)

France

The French joint exhibition includes three booths with a total of 20
exhibitors, including four new exhibitors. They are bringing a variety of
novelties to the IPM ESSEN 2016 including photinia, witch hazel, sweet
mini peppers and cucumbers for the terrace, cyclamen and dahlias. The
breeders see white cyclamen in all sizes as well as dwarf dahlias as
trends. The French joint exhibition will be organised by the Val’hor
Horticulture Organisation with support from the Vegepolys innovation
cluster and the SPPL Agency.

(Hall 2, booth 2B17; Hall 10, booth 11B11; Hall 10, booth 10B14)

United Kingdom

The British joint exhibition offers more exhibitors, new varieties and
innovative technologies. Under the umbrella of the Commercial
Horticultural Association, companies are presenting their products at a
total of three booths. Among them are many first-time exhibitors who are
bringing new products to Essen – including new carnation varieties,
clematis for small gardens and planting bags for tree breeders. They are
also presenting solutions for greenhouse construction, heating and air
circulation. As the partner country of the International Horticulture
Forum, British experts will also discuss challenges and opportunities in
the horticulture industry in the United Kingdom.

(Hall 10, booth 10C13 and 10C17; Hall 3, booth 3B37)

Guatemala

Guatemalan exhibitors are keeping their joint booth very close to nature
and emphasising the beauty of their plants and flowers. Thanks to varied
and special climates, the country grows about 500 plant species and
around 3,000 native plants as well as many others, which are exported in
a variety of forms. Ten or so companies from all over Guatemala are
presenting tropical plants, palms, bromeliads, cut flowers and cut
foliage among other things. New products include succulents and large
beaucarnea.

(Hall 1, booth 1C37)

India

The Indian joint booth is operated by the State Coconut Association
"Coir Board". Exhibitors are offering information about
products made from coconut fibres.

(Hall 3, booth 3A17)

Italy

Around 100 exhibitors from Italy will be represented at the IPM ESSEN
2016. The focal point, as in previous years, is Hall 6, the "Italian
Hall", where primarily nurseries from all regions of Italy are
presenting their products. There will be Mediterranean plants and trees
in all sizes. A great deal of nurseries are from southern Italy in
particular. The Italian Hall is rounded out with pots and decorative
terra-cotta goods.

Other Italian companies are presenting the latest developments in
greenhouse construction and agricultural technology in the technology
area in Halls 3, 7 and 8 Visitors can find young plants "made in
Italy” in Hall 2.

(Hall 6)

Netherlands

Flora Holland and BIZZ Holland are organising both Dutch booths. Under
the auspices of BIZZ Holland, companies from Boskoop, Opheusden, Venlo
and Zundert among others are exhibiting the latest decorative hedges,
water plants and street trees. The plants submitted for the Show Your
Colours Award 2016, which is organised by BIZZ Holland together with
Messe Essen, are prominently displayed at the entrance of Hall 12 and the
BIZZ Holland booth.

(Flora Holland: Hall 1, booth 1B10; BIZZ Holland: Hall 12, booth
12A13/12A22)

Poland

There is strong participation again by Polish companies at the IPM ESSEN.
19 companies are exhibiting at the joint booth, which is organized by the
Polish Nursery Association and the Agencja Promocji Zieleni. Exhibitors
are displaying a large variety of plants – trees cultivated in fields or
grown in containers, bushes, perennials, vines and fruit plants of
different sizes. Poland’s transitional climate is ideal for the
production of hardy plants. Polish producers export their plants to
several European countries as well as many distant countries such as the
United States and Japan.

(Hall 9.0, booth 9A55 and 9B42)

Spain

The Spanish joint booth occupies over 1,100 square metres, where 34
member companies are exhibiting their products under the umbrella of the
FEPEX (Spanish Federation of Associations of Exporting Producers of
Fruits, Vegetables, Flowers and Plants). They come from the regions of
Valencia, Catalonia, Galicia, Andalusia and the Canary Islands and
specialise in the production and export of ornamental plants. All
exhibitors use a system for ensuring the quality production of flowers
and ornamental plants – including PPQS (Plant Production Quality System).

(Hall 9, booth 9A17)

Sri Lanka

The Sri Lanka Coconut Development Authority organised the joint booth.
Various products made of coconut fibre for the green industry can be
found here.

(Hall 8.0, booth 8B13)

Taiwan

The main role at the joint booth for Taiwan is played by plants, blooming
potted flowers, miniature orchids and fresh-cut flowers. Visitors can
also expect oncidium orchids, which are typical for the area and are one
of Taiwan’s greatest floral exports. The booth where member companies are
exhibiting their floral products is organised by the Taiwan Floriculture
Exports Association.

(Hall 1.0, booth 1B36)

Turkey

The Ornamental Plant Growers Association SÜSBIR is participating in the
IPM ESSEN for the first time. It represents some 400 members and is the
only organisation with public institutional status, representing the
ornamental plant growers in Turkey. Ornamental plants and ornamental
plant growers will be presented at the fair.

(Hall 8, booth 8B45)

USA

The Southern U. S. Trade Association (SUSTA) supports plants producers
from southern states participating in trade fairs. In 2016, the booth
will be fully occupied again with companies from Florida, California,
Puerto Rico, Louisiana and Tennessee.

(Hall 2, booth 2A31)

There are also additional joint exhibitions from Israel (Hall 2, booth
2B15), Portugal (Hall 9.0, booth 9B61), South Korea (Hall 3.0, booth
3E74) and Hungary (Hall 10, booth 10D10 and 10D11).

IPM ESSEN 2016 vom 26. bis 29. Januar in der Messe Essen: Gesamte internationale grüne Branche zu Gast auf der Weltleitmesse des Gartenbaus

Neuer Fairer Handel-Bereich und Premiere für die offizielle Länderbeteiligung aus Guatemala

Von Pflanzen über Technik bis hin zur Floristik und Ausstattung – die IPM ESSEN zeigt die gesamte Wertschöpfungskette des Gartenbaus. Keine andere Messe liefert einen so umfassenden Marktüberblick. Vom 26. bis zum 29. Januar 2016 präsentieren in der Messe Essen rund 1.600 Aussteller aus über 45 Nationen einem hochkarätigen Fachpublikum aus allen Erdteilen
ihre Innovationen. Die Weltleitmesse des Gartenbaus wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt. Der Faire Handel bekommt eine
eigene Präsentationsfläche auf der 34. IPM ESSEN.

Alle Marktführer haben ihre Teilnahme an der weltweit größten und führenden Handels- und Informationsplattform der grünen Branche zugesagt. Mit rund 105.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird die Weltleitmesse IPM ESSEN erneut das gesamte Essener Messegelände belegen. Dabei ist die Fachmesse, die unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt steht, kaum an Internationalität zu übertreffen.

Neue Nationenstände

Insgesamt 20 Länder organisieren einen oder gleich mehrere Gemeinschaftsstände auf der IPM ESSEN – und das in allen Angebotsbereichen. Neu dabei ist Guatemala mit Schnittblumen,
Topfpflanzen und Stauden. China, Frankreich, Großbritannien, Indien und Taiwan vergrößern ihre Stände. Weitere Länderpavillons kommen aus Belgien, Costa Rica, Dänemark, den Niederlanden, Israel, Italien, Portugal, Polen, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, der Türkei, Ungarn und den USA.

Fairer Handel: Wichtiges Thema auch für die grüne Branche

Fair Trade-Produkte nehmen für den Handel immer mehr an Bedeutung zu. Das Bewusstsein beim Endverbraucher steigt. Schnittblumen liegen hinter Kaffee auf Platz zwei der am meisten vertriebenen Fairtrade-Produkte in Deutschland. Laut aktuellem Jahresbericht von TransFair konnte 2014 ein Umsatz von mehr als 118 Millionen Euro erzielt werden – Tendenz steigend.
Fairer Handel, die Zertifizierungsmöglichkeiten und die verschiedenen Prüfsiegel werden deshalb verstärkt auf der IPM ESSEN 2016 eine Rolle spielen. Geplant ist eine kompakte Präsentationsfläche für Aussteller, die ihre Produkte bereits mit einem Siegel des Fairen Handels haben zertifizieren lassen. Wie funktioniert der Faire Handel? Was bedeutet Fairtrade? Welche Standards gibt es? Diese und weitere Fragen werden in einem begleitenden Informations- und Diskussionsforum interessierten Besuchern und Ausstellern beantwortet.

Internationales Gartenbauforum und DIE GRÜNE STADT

Einige Highlights des umfangreichen Vortragsprogramms stehen bereits fest. So ist Großbritannien das Partnerland des internationalen Gartenbauforums am 28. Januar 2016. In Kooperation mit der INDEGA – Interessenvertretung der deutschen Industrie für den Gartenbau e. V. und dem Verlag Eugen Ulmer informieren Experten über Chancen und Herausforderungen des Gartenbaus in Großbritannien.

Unterstrichen wird die Bedeutung des Partnerlandes Großbritannien durch Sue Biggs, Generaldirektorin der Royal Horticultural Society. Sie wird die IPM ESSEN 2016 besuchen und während der Eröffnungsfeier ein Grußwort halten.

Die Stiftung DIE GRÜNE STADT veranstaltet am Mittwoch, 27. Januar 2016, ein Informationsforum speziell für Stadtplaner, Baumschulgärtner, Garten-und Landschaftsarchitekten und kommunale Entscheider. Thema ist 2016 Grüne Zukunft – Neue Sortimente braucht die Stadt.

Plattform für Preisverleihungen

Die IPM ESSEN ist traditionell der Ort, an dem die neusten Pflanzenzüchtungen und Kreationen sowie innovative Technik erstmals vorgestellt und prämiert werden. Nun reiht sich neben dem
Neuheitenschaufenster, dem Show Your Colours Award und dem INDEGA-IPM-Innovation Award eine weitere renommierte Preisverleihung ein. Erstmals vergibt der internationale Dachverband AIPH (International Association of Horticultural Producers) die „International Grower of the Year Awards“ in der Messe Essen. Pflanzenzüchter aus der ganzen Welt werden in den
Kategorien Fertigware, Jungpflanzen und Schnittblumen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Treffpunkt Green City

Die Halle 1A verwandelt sich während der IPM ESSEN in die Green City. Hier treffen Experten, Organisationen und Verbände der grünen Branche aufeinander. Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) sowie die Landesverbände Gartenbau Rheinland und Westfalen-Lippe e. V. informieren im Infocenter Gartenbau über ihre Leistungen und Angebote. Die ZVG-Lehrschau widmet sich 2016 dem Thema „Gesunde Zierpflanzen – eine Herausforderung an Produktion und Handel!?“.

Floristik auf höchstem Niveau

Ebenfalls in der Green City, im FDF FloristEvent Center, steht internationale Topfloristik auf dem Programm. Die Bühnenshows des Fachverbands deutscher Floristen e. V. – Bundesverband (FDF) setzen die Stars der Szene ins Rampenlicht. Marcel Schulz, amtierender Deutscher Meister der Floristen und Deutschlands Teilnehmer am Europa-Cup 2016, Mehmet Yilmaz, der für die Türkei beim World Cup der Floristen in Berlin gestartet ist, und Elisabeth Schoenemann, Vizemeisterin der Floristen 2010, Staatsehrenpreisträgerin und Landesmeisterin in NRW, zeigen den
Best-Seller Strauß in neuen Designs.

Frühjahrsfloristik in gepflanzter, gesteckter und getopfter Form präsentiert die Gruppe „Florale Gestaltung“ aus Nordrhein-Westfalen.

Bei der Show der Teachers of Floristry geben internationale Lehrer-persönlichkeiten Einblicke in die Philosophie ihrer Lehre. Moderiert wird die Bühnenshow von Gregor Lersch und Brigitte Heinrichs.

Der FDF holt zur IPM ESSEN 2016 koreanische Spitzenfloristik nach Essen. Oh Myeon, Floristmeister und Leiter der Floral Art School in Seoul, Lim Kyoungtaek und Kim Hyang Hak begeistern mit Flower Styles made in Korea.

Der FDF setzt bei seinem Präsentations- und Informationsangebot 2016 auf die Themen Zukunft, Vision und Innovation. Blumige Inspirationen und neue Ideen für die erfolgreiche Positionierung des Blumenfachgeschäfts werden in einzelnen Units zu den Themen FDF Education, FDF Projects.16, FDF Partner, FDF Future Lab und FDF Cloud vermittelt.

Neue Ideen für den Point-of-Sale

Inspirierende und innovative Point-of-Sale-Lösungen präsentiert die IPM ESSEN 2016 auf gleich zwei Ausstellungsflächen in der Green City in der Halle 1A. In der BLOOM’s Sonderschau und im g&v-CreativCenter findet der Fachhandel frische Ideen für die Warenpräsentationen. Zu sehen sind verkaufsstarke Marketing-Konzepte sowohl für Klassiker als auch für neue, trendige Floristik.

Grüne Karriere

Der Berufsnachwuchs ist ein großes Thema auf der IPM ESSEN. Beim Tag der Ausbildung können Schüler der Klassen 8 bis 10 grüne Berufe hautnah erleben.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert wieder den Gemeinschaftsstand für junge innovative Unternehmen. Mit einer Teilnahme erhalten Start-ups die exklusive Möglichkeit, ihre Produkte erstmals einem Weltpublikum vorzustellen – und das bei überschaubaren Standkosten. Für 2016 wird ein größerer Flächenbedarf erwartet als noch 2015.

Stellenangebote von Ausstellern und Stellengesuche von Besuchern sind wieder auf der grünen Karrierewand in der Halle 4A zu finden. Die Stellenbörse wird in Zusammenarbeit mit dem Verlag Eugen Ulmer angeboten. Neu ist das „Speed Dating“, bei dem sich ausstellende Unternehmen potenziellen Mitarbeitern in persönlichen Gesprächen vorstellen.

Weitere Informationen unter: www.ipm-essen.de

IPM ESSEN 2016: The entire international green industry is invited to the world’s leading trade fair for horticulture

New fair trade sector and Guatemala’s first official national participation

From plants to technology, floristry and equipment – the entire horticultural value chain is represented at the IPM ESSEN. No other trade fair provides such a comprehensive overview of the market. From 26 to 29 January 2016, around 1,600 exhibitors from over 45 nations will present their innovations to top trade and industry visitors from all over the world. The world’s leading trade fair for horticulture is accompanied by a comprehensive programme. Fair trade will have its own exhibition area for the 34th IPM ESSEN.

All the market leaders have confirmed their participation in the world’s largest and leading trading and information platform for the green industry. With about 105,000 square metres of exhibition space, the world’s leading trade fair IPM ESSEN will once again occupy the entire Messe Essen exhibition centre. And the fair, which is under the auspices of Federal Agriculture Minister Christian Schmidt, can hardly be surpassed in international participation.

New national exhibition booths:

A total of 20 countries have organised one or even several community booths at the IPM ESSEN – in all areas. Guatemala is a new participant exhibiting cut flowers, potted plants and perennials. China, France, the United Kingdom, India and Taiwan have expanded their booths. And there are additional national booths from Belgium, Costa Rica, Denmark, the Netherlands, Israel, Italy, Portugal, Poland, Spain, Sri Lanka, South Korea, Turkey, Hungary and the United States.

Fair trade: an important issue for the green industry

Fair trade products are becoming increasingly important for sales. Awareness is growing among end users. After coffee, the second most popular fair trade product in Germany is cut flowers. According to the latest annual report by TransFair, sales reached more than 118 million euros in 2014 and continue to rise. So fair trade, certification options and the various associated labels are playing an increasingly important role at the IPM ESSEN 2016. A compact presentation space is planned for exhibitors whose products have already been certified with a fair trade seal. How does fair trade work? What does fair trade mean? What are the standards? These questions and others are answered for visitors and exhibitors at an accompanying information and discussion forum.

The Internationales Gartenbauforum (International Horticulture Forum) and DIE GRÜNE STADT (THE GREEN CITY)

Some highlights of the extensive programme of presentations are already set. Great Britain is the partner country of the International Horticulture Forum on 28 January 2016. In cooperation with INDEGA – Interessenvertretung der deutschen Industrie für den Gartenbau e. V. (Association for the Representation of the Interests of the German Horticulture Industry) and the Verlag Eugen Ulmer (Eugen Ulmer Publishing House), experts will be discussing the opportunities and challenges associated with gardening in the UK.

Sue Biggs, Director General of the Royal Horticultural Society, will emphasise the importance of the United Kingdom as a partner country. She will visit the IPM ESSEN 2016 and give a short welcoming speech during the opening ceremony.

On Wednesday, 27 January 2016, THE GREEN CITY foundation will host an information forum especially for urban planners, arboriculturalists, garden and landscape architects and municipal policy makers. The theme for 2016 is the green future – cities need new product choices.

Platform for award ceremonies

The IPM ESSEN is traditionally the place where the latest varieties of plants and creations, as well as innovative technology, are first presented and given awards. Now another prestigious award ceremony is joining the Neuheitenschaufenster (“New Product Showcase”), Show Your Colours Award and the INDEGA-IPM Innovation Award: For the first time, the AIPH (International Association of Horticultural Producers) is handing out the “International Grower of the Year Awards” at Messe Essen. Plant breeders from all around the world are honoured for their
outstanding achievements in the categories of finished products, young plants and cut flowers.

Green City meeting point

Hall 1A is being transformed into the Green City during the IPM ESSEN. Green industry experts, organisations and associations will meet here. The Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) (Central Horticultural Association) as well as the Landesverbände Gartenbau Rheinland und Westfalen-Lippe e. V. (Rhineland and Westphalia-Lippe Federal State Horticultural Associations) will discuss their services and offerings at the Information Centre. The 2016 ZVG presentation will be “Gesunde Zierpflanzen – eine Herausforderung an Produktion und Handel!?” (Healthy
Ornamental Plants: A Challenge for Production and Trade!?)

Floristry at the highest level

In the Green City in the FDF Florist Event Centre, top international floristry is on the programme. The Fachverband deutscher Floristen e. V. – Bundesverband (Trade Association of German Florists – Federal Association) (FDF) stage shows will put the stars of the scene in the spotlight. Marcel Schulz, German Master Florist and German participant in the Europa-Cup 2016, Mehmet Yilmaz, who started for Turkey in the World Cup for Florists in Berlin, and Elisabeth Schoenemann, 2010 Runner-up for Florists, State Prize Winner and Regional Master in North Rhine-
Westphalia will be showing new best-selling floral arrangements.

The "Floral Design" Group from North Rhine-Westphalia will present planted, arranged and potted spring flowers.

At the Teachers of Floristry show, international teachers will provide insights into their teaching philosophy. The stage show will be moderated by Gregor Lersch and Brigitte Heinrichs.

The FDF will bring Korean top floristry to the IPM ESSEN 2016. Oh Myeon, master florist and Director of the Floral Art School in Seoul, Lim Kyoungtaek, and Kim Hyang Hak will delight visitors with flower styles made in Korea.

The FDF will address the topics of future, vision and innovation in its 2016 presentations and informational offerings. Floral inspiration and new ideas for the successful positioning of the floral industry will be addressed in individual units on the topics of FDF Education, FDF Projects. 16, FDF Partner, FDF Future Lab and FDF Cloud.

New ideas for point of sale

The IPM ESSEN 2016 is presenting inspiring and innovative point-of-sale solutions at two exhibition spaces in the Green City in Hall 1A. At the BLOOM’s Special Show and g&v CreativCenter, trade visitors will find fresh ideas for product presentation. Strong marketing concepts can be seen for both classic as well as newer, trendy floristry.

Green Careers

The next generation of floristry professionals is a big issue at the IPM ESSEN. Pupils from grades 8 to 10 can experience green occupations first hand during the Training Day.

The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy will be supporting a joint booth for young innovative companies again. And participating start-ups will have the exclusive opportunity to present their products for the first time to the world – at reasonable booth prices. In 2016, there is a greater need for exhibition space expected than in 2015.

The Green Careers Wall in Hall 4A offers the opportunity again this year for exhibitors to advertise job vacancies and visitors to post their interest in positions. The job exchange is offered in cooperation with the Verlag Eugen Ulmer (Eugen Ulmer Publishing House). This year, there will be "speed dating", where exhibiting companies introduce themselves to potential employees in personal conversations.

Further information is available at: www.ipm-essen.de

L’édition anniversaire de GrootGroenPlus enregistre de beaux résultats

La 25e édition du salon GrootGroenPlus s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre inclus. Les visiteurs et exposants se sont montrés très positifs, ce qui émerge des résultats provisoires des analyses. À l’occasion de cette édition anniversaire, un programme spécial avait été établi, avec notamment une soirée anniversaire. Différents exposants de la première heure ont également été fêtés. Le salon a été bien visité durant toutes les journées.

Tant les visiteurs que les exposants sont positifs
Bien entendu, cette année encore, les exposants et les visiteurs ont reçu des formulaires d’évaluation. Il apparaît de ceux-ci que les visiteurs ont apprécié le salon avec une belle cote de 8. Ils ont vécu la visite comme étant intéressante, instructive et sensée. Selon les résultats provisoires, les participants ont à nouveau évalué le salon par un beau 7. Une grande partie des exposants s’est en outre déjà enregistrée pour l’édition de 2016. L’engagement semble être important ; GrootGroenPlus est réellement considéré comme un salon organisé pour et par des collègues de la discipline. Les exposants semblent également montrer leur volonté de participer à la réflexion quant au développement du salon.

La qualité de la visite du mercredi et du jeudi a été évaluée à un niveau plus élevé qu’en 2014. Le degré de l’accueil du salon était une nouvelle question qui s’est avérée obtenir un 8. Les exposants considèrent GrootGroenPlus comme un salon de relation en début de saison commerciale, qui offre une ambiance particulièrement chaleureuse. Pour la première fois cette année, des questions ont également été posées au sujet du thème, de la collaboration avec les autres salons et du degré auquel GrootGroenPlus inspire les visiteurs et les exposants. Ici aussi, un score moyen de 7 a été enregistré.

19 Pays
La plus grande partie des visiteurs provenait du secteur du cultivateur/producteur. Ceci était déjà le cas l’an dernier, le pourcentage d’entreprises vertes et de fournisseurs qui ont visité le salon a légèrement augmenté. Bien que la majorité de ceux-ci était originaire des Pays-Bas, nous notons une augmentation du nombre de visiteurs étrangers. Ceux-ci provenaient notamment de Belgique, Allemagne, Angleterre, Irlande, France, Pologne, Espagne, Nigéria, Suède, Monténégro, États-Unis, Slovaquie, Portugal, Turquie, Norvège, Roumanie, Tchéquie et Autriche. De manière générale, il semble que la visite professionnelle, y compris la visite internationale, ait augmenté et que le marché soit sur le point de rebondir.

Nouveautés
L’inspection des nouveautés est devenue entre-temps une partie constante de GrootGroenPlus. Le jury a évalué un total de 23 plantes présentées et a nommé comme meilleure nouveauté le Chamaecyperis pisifera « Blue Moon », exposé par la pépinière horticole Kools. Le jury l’a désigné comme « un conifère nain bleu sain, uniforme, ayant un coefficient élevé de câlinerie ». Il y a eu encore deux autres vainqueurs de la médaille d’or, le Skimmia japonica « Moerings 1 » (WHITE DWARF) et le Skimmia japonica « Moerings 2 » (RED DWARF), tous deux exposés par Van Vliet New Plants. Ont été remises au total quatre médailles d’argent et cinq médailles de bronze. Le jury s’est montré satisfait de la qualité des présentations.

[layerslider id=”6″]

Inspections des stands
Le stand de la pépinière Verpaalen-Herijgers a remporté le prix Jac Lodder décerné au meilleur stand vert. Selon le jury, la société a illustré de manière magnifique le thème du salon « Growing Strong! Celebrating 25 years! ». Ceci a été réalisé par une combinaison de plantes et d’arbrisseaux, mais aussi au moyen d’un film de la société, contenant différentes images des 25 ans d’histoire du salon. La fondation Beurshal a remporté le prix Jan van Dongen pour le meilleur stand de la catégorie des fournisseurs. Le prix Zunderts Groen Imago est allé aux Pépinières Roelands BV parce que la société a su promouvoir Zundert et la région de la manière la plus évidente, tant dans ses manifestations qu’au moyen de ses produits.

Soirée anniversaire
La soirée anniversaire a cédé la place à la suiveuse de mode Donata van der Rassel. Elle prévoit pour l’avenir un rôle complètement différent pour le cultivateur et le commerce de détail. Les années futures, nous serons en effet confrontés à un consommateur toujours plus critique, qui saura rapidement trouver sa voie par le biais d’Internet. Il s’agit d’un consommateur qui a un penchant – inconscient – pour le vert et qui est toujours plus conscient de la qualité. La durabilité jouera un rôle important pour les prises de décision et le besoin en informations correctes est sans cesse plus grand. Le cultivateur du futur devra clairement choisir et adopter une stratégie. Choisir c’est gagner ! En résumé, Donata van der Rassel a donné à son auditoire une grande matière de réflexion. Vous trouverez plus d’informations et de photos sur www.grootgroenplus.nl.

Note pour la rédaction :
Pour plus d’informations, le logo ou une photo, vous pouvez contacter All-Round Communications, contact Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 ou fvsuchtelen@all-round.nl

.