Biodiversiteit ook belangrijk voor menselijke gezondheid

Een rijke biodiversiteit houdt mensen gezond, staat in een VN-rapport dat onlangs is gepubliceerd tijdens het 14e Wereldcongres over Openbare Gezondheid in Calcutta (India).Behoud van een rijkdom aan planten en dieren heeft een positieve invloed op de water- en luchtkwaliteit, voedingsstoffen en verscheidenheid aan micro-organismen in ons lichaam. Het gezamenlijke rapport van het Secretariaat van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (SCBD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevat bijdragen van verschillende partners en meer dan honderd experts. (Bron: Duurzaaam Nieuws)


Biodiversity also important for human health

A rich biodiversity keeps human beings healthy, is said in a United Nations report, recently published during the 14th World congress about Civil Heath in Calcuta (India). The preservation of a wealth of plants and animals has a positive influence on the quality of water and air, nutrients and a diversity of micro-organisms in our body. The joint report of the Secretariat of the Convention on Biological diversity (SCBD) and the World Heath Organization (WHO), contains contributions from various partners en more than hundred experts.