Deelnemers én internationaal vakbezoek weten GGP 2017 te vinden

Hoewel het nog enkele maanden duurt voor van 4 tot en met 6 oktober 2017 de 27e editie van vakbeurs GrootGroenPlus plaatsvindt, komen de voorbereidingen al in een versnelling terecht. Dit komt onder meer door het grote aantal inschrijvingen van standhouders en de bevestiging van internationale groepsbezoeken. Hieruit blijkt dat ook de nieuwe editie van deze internationale vakbeurs weer goed gevonden wordt door binnen- en buitenlandse professionals uit de groenbranche.

Deelnemerslijst en bedrijfsprofielen online

Het huidige aantal deelnemers voor de editie van 2017 zorgt er onder meer voor dat de deelnemerslijst en bedrijfsprofielen alvast online worden gezet op www.grootgroenplus.nl en in de beursapp. Het profiel per deelnemer is naast de contactgegevens en de favoriete plant uitgebreid met een foto en een beschrijving van de toepassing van de favoriete plant. Dit is uiteraard een verwijzing naar en een verdere uitwerking van het beursthema: ‘My Favourite Plant!’. Bovendien wordt de vindbaarheid van de website nog verder geoptimaliseerd.

Daarnaast voert GGP momenteel overleg over een mogelijke verdergaande specificatie van producten en activiteiten of zelfs plaatsing van de volledige voorraad. Dit zou ervoor zorgen dat het deelnemersoverzicht bijna het hele jaar door een informatiebank is, waarin de deelnemers uitgebreid geprofileerd worden en bezoekers eenvoudig kunnen zoeken.

Vakbezoek uit Rusland

Ook als het gaat om internationaal groepsbezoek aan GrootGroenPlus 2017 worden er stappen gezet. Zo zijn er gesprekken gevoerd omtrent groepen vakbezoekers vanuit Rusland en de Oekraïne. Zij hebben inmiddels toegezegd de beurs meerdere dagen te bezoeken en in ieder geval deel te nemen aan de interne en externe persexcursies. Het is bovendien de bedoeling om na beurssluiting een diner te organiseren, gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast is er gesproken over een achttal extra bedrijfsbezoeken die het gezelschap na het bezoek aan GrootGroenPlus inplant. Over de samenstelling en achtergrond van de groep wordt deze lente meer bekend gemaakt, zodat ook de deelnemers zich kunnen voorbereiden.

Wijziging in bestuur

In het bestuur van de vakbeurs heeft in februari een verandering plaatsgevonden. Bestuurslid Joost Sterke van Plantenkwekerij Joost Sterke BV en Tricolor Plant VOF uit Haaren heeft begin februari zijn laatste vergadering als bestuurslid bijgewoond. Joost heeft zich jarenlang ingezet voor GrootGroenPlus en hield zich vooral bezig met de persexcursies, standkeuringen en tevredenheid van deelnemers en bezoekers. Zijn plaats binnen het bestuur is overgenomen door Corianne Oudijk van Boomkwekerij Arend Oudijk uit Boskoop. Corianne neemt als afgevaardigde namens de Stichting European Plant Support, licentiehouder van de vakbeurs, zitting in het bestuur van GrootGroenPlus. In Corianne heeft GrootGroenPlus een waardige vervanger van Joost gevonden. Joost heeft toegezegd als adviseur aan GrootGroenPlus verbonden te zullen blijven.

Snel inschrijven

Wie ook deel wil nemen aan de 27e editie van de vakbeurs doet er goed aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan via het inschrijfformulier op www.grootgroenplus.nl. Als de inschrijvingen in dit tempo blijven binnenkomen, zal er namelijk al snel gestart gaan worden met de indeling van de beursvloer. Wensen en voorkeuren worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Een snelle inschrijving zorgt er ook voor dat deelnemers optimaal gebruik kunnen gaan maken van de PR-acties die in aanloop naar de vakbeurs gerealiseerd worden. Hiervoor is een volledig ingevuld bedrijfsprofiel uiteraard van belang.

*************
Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl