Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) beste Noviteit GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) is door de jury van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) uitgeroepen tot beste Noviteit van GrootGroenPlus 2016. De winnende plant, die werd bekroond met een Gouden Medaille, wordt in de handel gebracht door Special Plant Zundert BV en Plantipp.

Ook was er Goud voor twee andere noviteiten, namelijk voor Larix kaempferi ‘Magic Gold’ van Schrauwen-Moerings (Sprundel) and Microbiota decussata ‘Lucas’ van Lucassen Boomkwekerij (Vorden). Een Zilveren Medaille ging naar Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ van Van Son en Koot (Kaatsheuvel), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ van Van Vliet New Plants (Stroe) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) van Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst). Bronzen Medailles warden toegekend aan Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) en Taxus baccata ‘Anna’, alle drie van Van Vliet New Plants (Stroe).

Goud

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL heeft uitzonderlijk grote, witte bessen voor een GAULTHERIA PROCUMBENS. Het is een compacte plant, die zeer winterhard is. Geschikt voor toepassing binnen (plantenbakken etc.) en buiten (tuin, balkon, terras).

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ heeft mooie geelgekleurde naalden die ’s zomers niet verbranden. Dit is de eerste geelnaaldige cultivar van Larix die niet verbrand. De plant heeft een struikvormige tot licht opgaande groei en is makkelijk te snoeien.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ heeft een compacte opbouw, fijn loof, is onderhoudsvriendelijk en gezond. Het is een bijzonder winterharde plant die bij voorkeur geplant wordt in vochtige grond, in de zon of (half)schaduw. ‘Lucas’ wordt 25 cm hoog en 50 cm breed en is ideaal te gebruiken als borderplant, massa- of vakbeplanting of als solitair op balkon of terras.

Zilver

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ dankt zijn naam aan de prachtige robijnrode tot roodpaarse bladkleur en kruipende habitus. In het vroege voorjaar verschijnen de roze bloemen. Zonder dat snoei noodzakelijk is zal ‘Ruby Runner’ in de zomer nogmaals bloeien. Deze heester gedijt goed in de volle zon en is redelijk winterhard. Met een hoogte van circa 10 cm en breedte van circa 50 cm een mooie bodembedekker maar ook perfect inzetbaar voor hanging baskets.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’

‘Miss Frosty’ is een compact groeiende conifeer geselecteerd als sport uit de wel bekende Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Door zijn compacte groei en zijn kegelvormige groeiwijze is hij op vele manieren toe te passen in de tuin. ‘Miss Frosty’ onderscheid zich van andere cultivars door de witte jonge uitlopen wat een opvallend effect geeft. De plant is goed winterhard en kan in 10 jaar tijd een hoogte van max. 1 meter en een breedte van circa 60 cm bereiken. ‘Miss Frosty’ houdt van zandgrond of kleiachtige grond en een plaatsje in de volle zon of halfschaduw. Ingezonden door Van Vliet new Plants en in de handel gebracht door A&M Kaluzinsky. Kwekersrechtelijk beschezrmd

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS heeft veel en zeer grote rode bessen die lang aan de plant blijven. Dat maakt FIREBALLS uniek, net als de vroege bloei en vruchtzetting. Ook heeft deze cultivar een stevige opbouw. Extra leuk is dat de rode bosbessen, ook wel vossenbessen genoemd, eetbaar zijn.
Deze plant staat het liefst in de (half)schaduw. FIREBALLS is prima winterhard. Na de bloeitijd in de zomer verschijnen de rode bessen aan het einde van de zomer. Plaats de plant in koele, vochtige, humusrijk, zure, goed gedraineerde grond. FIREBALLS is goed te gebruiken voor massabeplanting, in heesterborders, gemengde container en als solitair op balkon of terras. Ingezonden door Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen vof en in de handel gebracht dor Abiout Plants Zundert BV en Plantipp. Kwekersrechtelijk beschermd.

Brons

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is een nieuwe Nederlandse cultivar. Hij groeit vlak uit, maar wordt desondanks niet heel erg breed waardoor het een laagblijvende compacte conifeer is. Naast gebruik als tuinplant is ‘Little Joanna ook geschikt als kuipplant. ‘Little Joanna’ is een gezonde plant die eenvoudig te vermeerderen en op te kweken is. ‘Little Joanna’ kan het best omschreven worden als een compacte ‘Blue Carpet’. In de handel gebracht door Van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is een winterharde, mooi compact groeiende heester. Na tien jaar is WHITE GLOBE ongeveer 1 m hoog en 1,2 m breed. In tegenstelling tot ‘Fragrant Cloud’ blijven de bloemknoppen van WHITE GLOBE, ook als het kouder wordt, mooi wit. De geur van de kleine bloemen in compacte pluimen is sterk en aangenaam. Door zijn compacte groeiwijze is WHITE GLOBE zeer geschikt voor een kleinere tuin of pot. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Van nature groeit Taxus baccata ‘Anna’ als een bol. Een lichte snoei vervolmaakt deze kogelvorm. De naalden zijn donkergroen en geven de plant een nobele uitstraling. Naast vormsnoei is deze soort ook zeer geschikt voor kleine tot middelgrote hagen. Taxus baccata ‘Anna’ is goed winterhard. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


Award winning Novelties GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) best Novelty GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) won the title of Best Novelty of the international nursery stock trade fair GrootGroenPlus2016 and was awarded a Gold Medal by The Jury of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC). A gold Medal was also awarded to Larix kaempferi ‘Magic Gold’ of Schrauwen-Moerings (Sprundel-NL) and Microbiota decussata ‘Lucas’ of Lucassen Boomkwekerij (Vorden-NL).
A Silver medal was awarded to Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ of Van Son en Koot (Kaatsheuvel–NL), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ of Van Vliet New Plants (Stroe-NL) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) of Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst-NL). Bronze Medals were given to Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) and Taxus baccata ‘Anna’, all three of Van Vliet New Plants (Stroe-NL).

Gold Medal

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL has exceptionally large, white berries for a Gaultheria procumbens. It is a compact plant and very hardy. Suitable for planting inside (plant containers etc.) and outside (garden, balcony, terrace). Marketed by Special Plant Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ has beautiful yellow coloured needles that don’t burn in the summer. This is the first yellow-needled Larix cultivar that doesn’t burn. The plant has bushy to slightly upright growth and is easy to prune. Marketed by Schrauwen-Moerings.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ has a compact structure, fine foliage, is easy-to-maintain and is healthy. It is a very hardy plant that is best planted in moist soil, preferably in the sun or (partial) shade. ‘Lucas’ grows to 25 cm tall and 50 cm wide and is ideal for using as a border plant, mass- or block planting or as a solitary plant on a balcony or terrace. Marketed by Lucassen Boomkwekerij and Plantipp BV. Breeders rights are protected.

Silver Medal

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ takes its name from the beautiful ruby red to reddish purple leaf colour and creeping habit. Its pink flowers appear in early spring. Pruning is not necessary for ‘Ruby Runner’ to flower in the summer again. This shrub thrives well in full sun and is quite hardy. Its reaches a height of around 10 cm and width of about 50 cm providing lovely ground cover but it is also perfect for using in hanging baskets. Marketed by Van Son and Koot and Plantipp. Breeders rights are protected.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’
‘Miss Frosty’ is a compact growing conifer selected as a spur from the well-known Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Due to its compact growth and ball-shaped growth habit it can be used in many ways in the garden. Its white young shoots have a striking effect, which distinguish ‘Miss Frosty’ from other cultivars. The plant is very hardy and over 10 years can reach a height of up to 1 meter and a width of about 60 cm. ‘Miss Frosty’ likes both sandy soil and clay-like soil and a place in the full sun or partial shade. Marketed by A & M Kaluzinscy. Breeders rights are protected

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS has many, very large red berries that remain on the plant for a long time. This makes Fireballs unique, as well as its early flowering and fruit set. This cultivar also has a sturdy structure. An extra bonus is that the red berries, also known as lingonberries are edible. This plant prefers (partial) shade. FIREBALLS is hardy. It flowers during the summer and the red berries appear at the end of the summer. Plant in a cool, moist, humus rich, acidic, well-drained soil. FIREBALLS is suitable for mass planting, in shrub borders, mixed containers and as a solitary specimen on a balcony or terrace. Marketed by About Plants Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Bronze Medal

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is a new Dutch cultivar. It grows horizontally but does not become very wide so that it remains a low growing compact conifer. In addition to its suitability as a garden plant ‘Little Joanna’ can also be used as a pot plant. ‘Little Joanna’ is a healthy plant that is easy to propagate and grow on. ‘Little Joanna’ can best be described as a compact ‘Blue Carpet’. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is a hardy, beautiful compact growing shrub. After ten years, WHITE GLOBE will become about 1 m high and 1.20 m wide. Unlike ‘Fragrant Cloud’, the flower buds of WHITE GLOBE remain white, even when it gets colder. The small flowers hang as compact plumes and are pleasantly heavily scented. Because of its compact growth habit, WHITE GLOBE is perfect for a smaller garden or pot.
Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Taxus baccata ‘Anna’ grows naturally in a ball-shape; Just a little pruning is needed to finish off the shape. The needles are dark green that gives the plant a noble appearance. Besides topiary, this variety is also very suitable for small or medium sized hedges. It is a hardy variety. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.