GrootGroenPlus 2015

Growing strong! Is het thema voor de internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus 2015

Het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2015 is ‘Growing strong!’. Het subthema ‘celebrating 25 years’ accentueert het feestelijke karakter van deze editie nog eens. Met ‘Growing strong!’ als thema benadrukt GrootGroenPlus dat er sprake is van groei. Niet alleen in de algemene economie, maar zeker ook in de groensector.

De kracht die uit dit positieve thema spreekt gaat echter veel verder. Gedurende het jaar wordt hierover én over hierop aansluitende activiteiten meer bekend gemaakt. De internationale vakbeurs GrootGroenPlus wordt van 30 september t/m 2 oktober gehouden in Zundert. Informatie: www.grootgroenplus.nl.


Growing stroing! Is the theme for the international nursery stock trade fair GrootGroen Plus 2015

The theme of this yeas edition of te international nursery stock trade fair GrootGroenPlus is Going strong! The sub theme Celebrating 25 years emphasizes the festive nature of this edition. With the theme Going Strong! The trade fair underlines that there is growth. Not only in economy in general but certainly also in the green industry.

The force that is expressed by this theme stretches out much further. During the year GrootGroenPlus will communicate about this and the activities annex to the theme. The international nursery stock trade fair GrootGroenPlus 2015 can be visited from 30 September – 2 October in Zundert, the center of the large nursery stock area of the south-western part of Holland. For information: www.grootgroenplus.nl.